Merkelige tegn vises i møteinnkallelser, lesebekreftelser og IRM-meldinger

Symptomer

I Microsoft Outlook og Outlook for Microsoft 365 mottar noen mottakere e-postmeldinger som inneholder en blanding av tegn på ulike språk i tekstteksten. Det kan ta litt tid å laste inn meldingene.

Dette problemet kan oppstå i følgende medier:

 • Lesebekreftelser
 • Tilbakekalling av e-post
 • Møteinnkallelser
 • IRM-e-postmeldinger

Årsak

En støtteinnstilling for betaversjonen av Windows Unicode UTF-8 er aktivert av avsenderen. Outlook støtter ikke denne innstillingen.

Løsning

Hvis du vil hindre at dette problemet oppstår på nylig opprettede elementer, må avsenderen følge disse trinnene:

 1. Åpne systeminnstillinger-vinduet. Dette gjør du ved å velge Innstillinger-knappen i systemstatusfeltet på oppgavelinjen.
 2. Velg & språk.
 3. Velg Språk.
 4. Velg Innstillinger for administrativt språk under Relaterte innstillinger .
 5. I området Språk for ikke-Unicode-programmer, velger du Endre nasjonal systeminnstilling.
 6. Fjern merket for Beta: Bruk Unicode for UTF-8 på verdensbasis.
 7. Start datamaskinen på nytt.