Du blir gjentatte ganger bedt om legitimasjon når du bruker moderne godkjenning i Outlook 2016 for Mac

Opprinnelig KB-nummer:   3156719

Symptomer

Du bruker Outlook 2016 for Mac versjon 15.20 eller nyere versjoner til å koble til en Exchange Online-postboks via en konto i forbund, og moderne godkjenning er aktivert.

Når du prøver å koble til Exchange Online-postboksen, vises leverandørens dialogboks for Godkjenning av Active Directory Federation Services (AD FS), og du skriver inn legitimasjonen din. Du blir imidlertid gjentatte ganger bedt om å oppgi legitimasjonen din etter at du allerede har skrevet dem inn.

Årsak

Dette problemet oppstår hvis følgende betingelser er oppfylt:

  • E-postadressen din er forskjellig fra upn-navnet (user principal name).
  • Du skrev inn e-postadressen i Brukernavn-feltet i dialogboksen Kontoer i Outlook 2016 for Mac.

I denne situasjonen må du angi UPN-en manuelt i Brukernavn-feltet i dialogboksen AD FS for leverandøren.

Løsning

Skriv inn UPN-en i Brukernavn-feltet i dialogboksen Kontoer, avslutt og start Outlook 2016 for Mac på nytt.

Skjermbilde av dialogboksen Kontoer i Outlook 2016 for Mac

Mer informasjon

Hvis du ikke kjenner UPN-en, kontakter du administratoren.

Hvis du vil ha mer informasjon om UPN-er, kan du se Brukernavnformater.