Kan ikke åpne et vedlegg i Outlook ved å dobbeltklikke det

Opprinnelig KB-nummer:   3106898

Symptomer

Når du dobbeltklikker et vedlegg for å åpne det, åpnes ikke filen i Microsoft Outlook 2016, Outlook 2019 og Outlook for Office 365. Du kan imidlertid høyreklikke vedlegget og deretter velge Åpne for å åpne det.

Årsak

Dette problemet kan oppstå når innstillingen for dobbeltklikkhastigheten for musen er for rask.

Løsning

Endre innstillingen for dobbeltklikkhastighet til en langsommere innstilling:

  1. Velg Museelement i Kontrollpanel.

    Hvis Mus ikke vises i Kontrollpanel, skriver du inn musen i søkeboksen, og deretter velger du Endre museinnstillinger.

  2. Skyv glidebryteren Dobbeltklikk hastighet til venstre på Knapper-fanen, og velg deretter OK.

    Egenskaper for mus Dobbeltklikk hastighet

Obs!

Å skyve glidebryteren for dobbeltklikkhastighet ett trinn til venstre er vanligvis tilstrekkelig til å løse dette problemet. Men hvis problemet fremdeles oppstår, må du kanskje skyve det ytterligere.