Du kan bare åpne to Excel-vedlegg med identisk navn fra ulike e-postmeldinger

Symptomer

Vurder følgende scenario:

  • I Microsoft Outlook mottar du flere e-postmeldinger.
  • Alle meldingene har Microsoft Excel-arbeidsbokvedlegg.
  • Alle vedlagte filer har forskjellig innhold.
  • Alle de vedlagte filene har samme filnavn.

I dette scenariet kan du bare åpne to av vedleggene ved hjelp av Excel.

Løsning

Unngå å sende e-postmeldinger som har Excel-vedlegg som deler samme filnavn.