Å administrere Power BI – vanlige spørsmål

Denne artikkelen tar for seg vanlige spørsmål for Power BI-administrasjon. Hvis du vil se en oversikt over Power BI-administrasjon, kan du se Hva er Power BI-administrasjon?.

Hva er i denne artikkelen

Inndelingen Registrer deg for Power BI

Inndelingen Administrasjon av Power BI

Inndelingen Sikkerhet i Power BI

Registrer deg for Power BI

Bruk PowerShell

Noen av prosedyrene i denne inndelingen krever Windows PowerShell-skript. Hvis du ikke er kjent med PowerShell, anbefaler vi oppstartsveiledningen for PowerShell. Hvis du vil kjøre skriptene, må du først installere den nyeste 64-bitersversjonen av Azure Active Directory PowerShell for Graph.

Hvordan registrerer brukere seg for Power BI?

Som Microsoft 365-administrator kan du registrere deg for Power BI gjennom Power BI-nettstedet eller via siden Kjøp tjenester på administrasjonssenteret for Microsoft 365. Når en Microsoft 365-administrator registrerer seg for Power BI, kan vedkommende tilordne lisenser til brukere som skal ha tilgang.

Individuelle brukere i organisasjonen kan kanskje også registrere seg for Power BI på nettstedet for Power BI. Når en bruker i organisasjonen registrerer seg for Power BI, tilordner tjenesten automatisk en Power BI-lisens til denne brukeren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrer deg for Power BI som enkeltperson og Power BI-lisensiering i organisasjonen din.

Hvordan registrerer individuelle brukere i organisasjonen seg?

Det finnes tre scenarier som kan gjelde for brukere i organisasjonen:

 • Scenario 1: Organisasjonen har allerede et eksisterende Microsoft 365-miljø, og brukeren som registrerer seg for Power BI, har allerede en Microsoft 365-konto. Hvis en bruker i dette scenarioet allerede har en jobb- eller skolekonto i leieren (for eksempel contoso.com), men ennå ikke har Power BI, vil Microsoft aktivere Power BI-abonnementet (gratis) for denne kontoen. Brukeren vil automatisk bli varslet om hvordan Power BI-tjenesten brukes.

 • Scenario 2: Organisasjonen har et eksisterende Microsoft 365-miljø, men brukeren som registrerer seg for Power BI, har ikke en Microsoft 365-konto. I dette scenarioet har brukeren en e-postadresse på organisasjonen sitt domene (for eksempel contoso.com), men har ikke en Microsoft 365-konto. I dette tilfellet kan brukeren registrere seg for Power BI, og vil automatisk bli gitt en konto. Denne handlingen gir brukeren tilgang til Power BI-tjenesten. For eksempel hvis en ansatt som heter Benedikte bruker jobbens e-postadresse (for eksempel nancy@contoso.com) til å registrere seg, vil Microsoft automatisk legge til Benedikte som en bruker i Contosos Microsoft 365-miljø og aktivere Power BI for denne kontoen.

 • Scenario 3: Organisasjonen har ikke et Microsoft 365-miljø som er koblet til e-postdomenet. Organisasjonen trenger ikke å foreta noen administrative handlinger for å dra nytte av Power BI. Tjenesten legger til brukere i en ny, skybasert brukerkatalog. Du kan også velge å overta som global administrator for Microsoft 365-leieren og administrere dem.

Viktig!

Hvis organisasjonen har flere domeneendelser for e-post, og du foretrekker at alle domenene skal være i samme tenant, må du legge alle domenene til en tenant for Azure Active Directory før brukerne registrerer seg. Det er ingen automatisert mekanisme for å flytte en bruker på tvers av leiere etter at brukeren har blitt opprettet. Hvis du vil ha mer informasjon om denne prosessen, kan du se Kan jeg kontrollere hvilken Microsoft 365-leier brukere legges til i dersom jeg har flere domener? senere i denne artikkelen, og Legg til et domene i Microsoft 365.

Hvordan kan jeg forhindre brukere i å bli med i min eksisterende Microsoft 365-leier?

Som global administrator er det ting du kan gjøre for å forhindre brukere i å bli med i den eksisterende Microsoft 365-tenanten din. Hvis du blokkerer tilgangen, vil brukernes forsøk på å registrere seg mislykkes, og de vil få en melding der de blir henvist til å kontakte organisasjonens administrator. Du trenger ikke å gjenta denne prosessen hvis du allerede har deaktivert automatisk lisensdistribusjon (f.eks. gjennom Office 365 Education for studenter, fakulteter og ansatte).

Bruk følgende PowerShell-skript til å forhindre at nye brukere kan bli en del av en administrert leier. (Lær mer om PowerShell.)

$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false

Obs!

Blokkering av tilgang forhindrer nye brukere i organisasjonen fra å registrere seg for Power BI. Brukere som har registrert seg for Power BI før deaktivering av nye registreringer for organisasjon, beholder sine lisenser. Hvis du vil fjerne en bruker, kan du se Hvordan fjerner jeg Power BI for brukere som allerede er registrert? senere i denne artikkelen.

Hvordan kan jeg la brukere bli med i min eksisterende Microsoft 365-leier?

Bruk følgende PowerShell-skript for å gjøre det mulig at nye brukere kan bli en del av en administrert leier. (Lær mer om PowerShell.)

$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Hvordan kontrollerer jeg om blokkeringen er på i leieren?

Bruk følgende PowerShell-skript til å kontrollere innstillinger. AllowEmailVerifiedUsers skal være usann. (Lær mer om PowerShell.)

$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

Get-MsolCompanyInformation | fl allow*

Hvordan kan jeg forhindre at eksisterende brukere begynner å bruke Power BI?

Azure AD-innstillingen som styrer dette, er AllowAdHocSubscriptions. De fleste leierne har denne satt til sann, noe som betyr at den er aktivert. Hvis du har anskaffet Power BI gjennom en partner, kan den være satt til usann, noe som betyr at den er deaktivert.

Bruk følgende PowerShell-skript til å deaktivere ad hoc-abonnementer. (Finn ut mer om PowerShell.)

 1. Logg deg på Azure Active Directory ved hjelp av Microsoft 365-legitimasjonen. Den første linjen med følgende PowerShell-skript ber deg om legitimasjonen. Den andre linjen kobler til Azure Active Directory.

   $msolcred = get-credential
   connect-msolservice -credential $msolcred
  

  Skjermbilde av Azure Active Directory-påloggingen via PowerShell.

 2. Når du er logget på, kan du kjøre følgende kommando for å se hvordan leieren er konfigurert for øyeblikket.

   Get-MsolCompanyInformation | fl AllowAdHocSubscriptions
  
 3. Kjør følgende kommando for å aktivere ($true) eller deaktivere ($false) AllowAdHocSubscriptions.

   Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $false
  

Obs!

Bruk flagget AllowAdHocSubscriptions til å styre flere brukerfunksjoner for i organisasjonen, inkludert muligheten for brukere til å registrere seg for Azure Rights Management-tjenesten. Hvis du endrer dette flagget, påvirker det alle disse egenskapene. Når en innstilling er usann, kan brukerne fremdeles registrere seg for en individuell prøveversjon av Power BI Pro.

Hvordan tillater jeg at eksisterende brukere registrerer seg for Power BI?

Hvis du vil tillate eksisterende brukere å registrere seg for Power BI, kjører du kommandoen som er oppført for spørsmålet ovenfor, men sender $true i stedet for $false i det siste trinnet.

Administrasjon av Power BI

Hvordan vil dette endre måten jeg administrerer identiteter for brukerne på i organisasjonen i dag?

Det finnes tre scenarier som kan gjelde for brukere i organisasjonen:

 • Scenario 1: Hvis organisasjonen din allerede har et eksisterende Microsoft 365-miljø, og alle brukere i organisasjonen har Microsoft 365-kontoer, er det ingen endring i hvordan du administrerer identiteter.

 • Scenario 2: Hvis organisasjonen allerede har et eksisterende Microsoft 365-miljø, men ikke alle brukerne i organisasjonen har Microsoft 365-kontoer, oppretter vi en bruker i leieren og tilordner lisenser basert på brukerens e-postadresse tilknyttet skole eller arbeid.

  Dette betyr at antallet brukere du administrerer, på et hvilket som helst tidspunkt, vil øke etter hvert som brukerne i organisasjonen registrerer seg for tjenesten.

 • Scenario 3: Hvis organisasjonen ikke har et Microsoft 365-miljø som er koblet til e-postdomenet ditt, er det ingen endring i hvordan du administrerer identiteter.

  Tjenesten legger til brukere i en ny, skybasert brukerkatalog. Du kan velge at denne skal overta som global administrator for Microsoft 365 og administrere dem.

Hvordan kan vi administrere Power BI?

Power BI inneholder en Power BI-administrasjonsportal for brukere i rollen som global administrator for Microsoft 365 og brukere i rollen som administrator for Power BI-tjenesten. Hvis du vil ha tilgang til administratorportalen i Power BI, må kontoen være merket som en global administrator i Microsoft 365 eller Azure Active Directory, eller noen må tilordne rollen tjenesteadministrator i Power BI til brukerkontoen din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forstå rollen som administrator i Power BI og Administratorportalen for Power BI. Portalen inneholder mulighet til å styre innstillinger for hele leieren, vise brukerstatistikk for Power BI og en kobling til administrasjonssenteret for Microsoft 365 der du administrerer brukere og grupper.

Hva er fremgangsmåten for å administrere en tenant opprettet av Microsoft for brukerne mine?

Når selvbetjente brukere registrerer seg for en skytjeneste som bruker Azure AD, legger tjenesten dem til i en ikke-administrert Azure AD-katalog basert på e-postdomenene deres. Du kan gjøre krav på og administrere en leier som ble opprettet, ved hjelp av prosessen kalt overtakelse av administrator. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Ta over en ikke-administrert katalog som administrator i Azure Active Directory. Hvilken type overtakelse du gjør, avhenger av om det er en eksisterende administrert leier som er knyttet til domenet ditt:

 • Power BI støtter intern overtakelse av administrator. Når du utfører en intern overtakelse av administrator for en ikke-administrert Azure-katalog, legges du til som den globale administratoren for den uadministrerte katalogen. Ingen brukere, domener eller tjenesteplaner overføres til en annen katalog du administrerer.

 • Power BI støtter ikke lenger ekstern overtakelse av administrator. Når du utfører en ekstern overtakelse av administrator i en uadministrert Azure-katalog, legger du til DNS-domenenavnet for den uadministrerte katalogen i den administrerte Azure-katalogen. Ekstern overtakelse vil føre til tap av tilgang til alt Power BI-innhold på den opprinnelige ikke-administrerte leieren. Power BI-rapporter må publiseres på nytt til den nye leieren, og Power BI-instrumentbord og -apper må opprettes på nytt i den nye leieren.

Kan jeg kontrollere hvilken Microsoft 365-leier brukere legges til i, dersom jeg har flere domener?

Hvis du ikke gjør noe, oppretter tjenesten en leier for hver brukers e-postdomene og underdomene. Hvis du vil at alle brukerne skal være i samme leier, uavhengig av e-postadresseutvidelser, kan du: Opprett en målleier på forhånd eller bruk en eksisterende leier. Legg deretter til alle eksisterende domener og underdomener som du vil konsolidere i denne leieren. Alle brukere med e-postadresser som slutter på disse domenene og underdomenene blir automatisk med i målleieren når de registrerer seg.

Viktig!

Det er ingen støttet automatisert mekanisme for å flytte en bruker på tvers av leiere etter at brukeren har blitt opprettet. Hvis du vil lære mer om å legge til domener i en enkelt Microsoft 365-leier, kan du ta en titt på Legge til brukere og domene i Microsoft 365.

Hvordan fjerner jeg Power BI for brukere som allerede er registrert?

Hvis en bruker er registrert for Power BI, men du ikke lenger vil at de skal ha tilgang til Power BI, kan du fjerne Power BI-lisensen for denne brukeren.

 1. Gå til Administrasjonssenteret for Microsoft 365.

 2. Velg Brukere > Aktive brukere i navigasjonsruten.

 3. Finn brukeren du vil fjerne lisensen for, og marker deretter navnet.

  Du kan også utføre bulkbehandling av lisenser for brukere. Hvis du vil gjøre dette, kan du velge flere brukere, og deretter velge Rediger produktlisenser.

 4. Velg Rediger på siden for brukerdetaljer i Produktlisenser.

 5. Merk av for Power BI (gratis) eller Power BI Pro til Av, avhengig av hvilken lisens som er brukt i kontoen deres.

 6. Velg Lagre.

Hvordan vet jeg når nye brukere har blitt med i min tenant?

Brukere som har blitt med i leieren via selvbetjent registrering, tilordnes en unik lisens som du kan filtrere etter i ruten for aktive brukere i instrumentbordet for administratorer. Følg disse trinnene for å opprette den nye visningen.

 1. Gå til administrasjonssenteret for Microsoft 365.

 2. Velg Brukere > Aktive brukere i navigasjonsruten.

 3. Velg Legg til egendefinert visningVisninger-menyen.

 4. Gi navn til den nye visningen, og velg Power BI (gratis) eller Power BI Pro under Tilordnet produktlisens.

  Du kan bare velge én lisens for hver visning. Hvis du har både Power BI (gratis) og Power BI Pro-lisenser i organisasjonen, må du opprette to visninger.

 5. Skriv inn eventuelle andre betingelser du ønsker, og velg deretter Legg til.

 6. Når den nye visningen er opprettet, er den tilgjengelig fra Visninger-menyen.

Finnes det flere andre ting jeg bør være forberedt på?

Du kan få en økning i forespørsler om tilbakestilling av passord. For informasjon om denne prosessen, kan du se Tilbakestille en brukers passord.

Du kan fjerne en bruker fra leieren via standardprosessen i administrasjonssenteret for Microsoft 365. Men hvis brukeren fremdeles har en aktiv e-postadresse fra organisasjonen, vil de kunne melde seg inn igjen med mindre du blokkerer alle brukere fra å bli med.

Hvor er min Power BI-tenant plassert?

Hvis du vil ha informasjon om hvilket dataområde Power BI-leieren din befinner seg i, kan du se Hvor befinner Power BI-leieren seg?.

Hva er Power BI SLA?

For informasjon om Power BI SLA (serviceavtale), kan du lese artikkelen Lisensvilkår og dokumentasjon i Lisenser-inndelingen på nettstedet for Microsoft lisensiering.

Hvordan håndterer Power BI høy tilgjengelighet og failover?

Hvis du vil ha mer informasjon om høy tilgjengelighet og failover, kan du se Vanlige spørsmål om høy tilgjengelighet, failover og nødgjenoppretting for Power BI.

Sikkerhet i Power BI

Oppfyller Power BI nasjonale, regionale og bransjespesifikke samsvarskrav?

Hvis du vil lære mer om Power BI samsvar, kan du se Klareringssenter for Microsoft.

Hvordan fungerer sikkerhet i Power BI?

Microsoft bygget Power BI på Microsoft 365, som så bygger på Azure-tjenester som Azure Active Directory. For en oversikt over Power BI-arkitektur, kan du se Power BI Sikkerhet.