Anbefal innholdet ditt

Med Power BI finnes det to måter du kan øke synligheten til verdifullt kvalitetsinnhold på: nivåheving og sertifisering.

 • Promotering: Nivåheving er en metode for å utheve innhold du tror er verdifullt og verdt å bruke for andre. Det fremmer felles bruk og spredning av innhold i en organisasjon.

  Enhver innholdseier, i tillegg til et medlem med skrivetillatelser på arbeidsområdet der innholdet befinner seg, kan nivåheve innholdet når de mener det er godt nok til å dele.

 • Sertifisering: Sertifisering betyr at innholdet oppfyller organisasjonens kvalitetsstandarder og kan betraktes som pålitelige, offisielle og klare for bruk på tvers av organisasjonen.

  Det er bare autoriserte kontrollører (definert av Power BI-administratoren) som kan sertifisere innhold. Innholdseiere som ønsker å få innholdet sitt sertifisert, og som ikke er autorisert til å sertifisere det, må følge organisasjonens retningslinjer for å få innholdet sertifisert.

For øyeblikket er det mulig å godkjenne

 • Datasett
 • Dataflyter
 • Rapporter
 • Apper

Hvis oppdagelse av datasett er aktivert i organisasjonen, kan godkjente datasett gjøres synlig. Når et datasett er synlig, kan brukere som ikke har tilgang til det, finne det og be om tilgang. Se Datasett-oppdagelse for flere detaljer.

Denne artikkelen beskriver hvordan du nivåhever innhold, hvordan du sertifiserer innhold hvis du er en autorisert kontrollør, og hvordan du kan be om sertifisering hvis du ikke er det.

Se Godkjenning: Nivåheve og sertifiserer Power BI innhold for å finne ut mer om godkjenning.

Nivåheve innhold

Hvis du vil nivåheve innhold, må du ha skrivetillatelser på arbeidsområdet der innholdet du vil nivåheve, befinner seg.

Obs!

For illustrasjonsformål vises dialogboksen for godkjenning av datasett nedenfor. Dialogboksene for de andre innholdstypene er nesten identiske, med de samme knappene for alternativer.

 1. Gå til innstillingene for innholdet du ønsker å nivåheve.

 2. Utvid anbefalingsdelen og velg Med hevet nivå.

  Hvis du promoterer et datasett og ser avmerkingsboksen Gjør synlig, betyr det at du kan gjøre det mulig for brukere som ikke har tilgang til datasettet å finne det. Se datasettoppdagelse for flere detaljer.

  Hvis du promoterer et datasett, kan du gi en kort og informativ beskrivelse av datasettet. Beskrivelsen er viktig – dette er det brukerne ser, og de klikker på informasjonsikonet for datasettet i datasetthuben.

  Velg Promotert og Bruk

 3. Velg Bruk.

Sertifisere innhold

Sertifisering av innhold er et stort ansvar, og bare autoriserte brukere kan sertifisere innhold. Andre brukere kan be om sertifisering av innhold. Denne delen beskriver hvordan du sertifiserer innhold.

Obs!

For illustrasjonsformål vises dialogboksen for godkjenning av datasett nedenfor. Dialogboksene for de andre innholdstypene er nesten identiske, med de samme knappene for alternativer.

 1. Få skrivetilgang på arbeidsområdet der dataflyten du vil sertifisere, befinner seg. Du kan be om disse tillatelsene fra innholdseieren eller fra alle med administrator-tillatelser på arbeidsområdet.

 2. Gjennomgå innholdet nøye, og finn ut om det oppfyller organisasjonens standarder for sertifisering.

 3. Hvis du bestemmer deg for å sertifisere innholdet, kan du gå til arbeidsområdet der det befinner seg, og deretter åpne innstillinger for innholdet du vil sertifisere.

 4. Utvid godkjenningsdelen og velg Sertifisert.

  Hvis du sertifiserer et datasett og ser avmerkingsboksen Gjør synlig, betyr det at du kan gjøre det mulig for brukere som ikke har tilgang til datasettet å finne det. Se datasettoppdagelse for flere detaljer.

  Hvis du sertifiserer et datasett, må du sørge for at datasettet har en informativ beskrivelse. Beskrivelsen er viktig – brukere som ikke har tilgang til datasettet, kan se denne beskrivelsen når de klikker på infoikonet for datasettet i datasetthuben.

  Skjermbilde av knappen for sertifisering av innhold.

 5. Velg Bruk.

Be om sertifisering av innhold

Hvis du vil sertifisere innholdet, men ikke har tillatelse til å gjøre dette, kan du følge fremgangsmåten nedenfor.

Obs!

For illustrasjonsformål vises dialogboksen for godkjenning av datasett nedenfor. Dialogboksene for de andre innholdstypene er nesten identiske, med de samme knappene for alternativer.

 1. Gå til arbeidsområdet der innholdet du ønsker å få sertifisert, er plassert, og åpne deretter innstillinger av innholdet.

 2. Utvid godkjenningsdelen. Sertifisert-knappen er nedtonet siden du ikke har tillatelse til å sertifisere innhold. Klikk på koblingen om hvordan du får innholdet sertifisert.

  Skjermbilde av hvordan du ber om innholdskobling.

  Obs!

  Hvis du klikket på koblingen ovenfor, men ble omdirigert tilbake til dette notatet, betyr det at Power BI-administratoren ikke har angitt informasjon. I dette tilfellet kan du ta kontakt med Power BI-administratoren direkte.

Slik kommer du til innholdsinnstillinger

Du får tilgang til dialogboksen for godkjenning via innstillingene for innholdet du ønsker å godkjenne. Følg instruksjonene nedenfor for å få tilgang til innstillingene for hver innholdstype.

 • Datasett: Hold pekeren over datasettet du ønsker å godkjenne i listevisning, klikk på Flere alternativer (...) , og velg deretter Innstillinger fra menyen som vises.

 • Dataflyter: Hold pekeren over dataflyten du vil godkjenne, klikk på Flere alternativer (...) i listevisning, og velg Innstillinger fra menyen som vises.

 • Rapporter: Hold pekeren over rapporten du vil godkjenne i listevisningen, klikk på Flere alternativer (...), og velg Innstillinger fra menyen som vises. Hvis rapporten er åpen, kan du alternativt velge Fil > Innstillinger.

 • Apper: Gå til apparbeidsområdet, klikk på Flere alternativer (...) på menylinjen, og velg Godkjekt denne appen.

  Skjermbilde av koblingen til app-innstillingene.

Neste trinn