Endre måten et diagram er sortert på i en Power BI-rapport

GJELDER: Gjelder for.Power BI-tjenesten for forretningsbrukere Gjelder ikke for.Power BI-tjenesten for designere og utviklere Gjelder ikke for.Power BI Desktop Gjelder ikke for.Krever Pro- eller Premium-lisens

Viktig!

Denne artikkelen er ment for Power BI-brukere som ikke har redigeringstillatelser for rapporten eller datasettet, og som bare arbeider i den nettbaserte versjonen av Power BI (Power BI-tjenesten). Hvis du er en utformer, administrator eller eier av rapporter, kan det hende denne artikkelen ikke har all informasjonen du trenger. Les heller Sorter etter kolonne i Power BI Desktop .

Du kan endre hvordan visualobjekter ser ut i Power BI-tjenesten, ved å sortere dem etter ulike datafelter. Du kan utheve informasjonen du ønsker å formidle ved å endre måten du sorterer visualobjektene på. Enten du bruker numeriske data (for eksempel salgstall) eller tekstdata (for eksempel navn på stater), kan du sortere visualobjektene slik du ønsker. Power BI gir deg stor fleksibilitet når det gjelder sortering, samt hurtigmenyer som du kan bruke.

Og når du har endret sorteringen av et visualobjekt, kan du lagre en egendefinert versjon av visualobjektet. Med funksjonen Tilpass denne visualiseringen kan du gjøre endringene selv, og når du har visualiseringen slik du vil ha den, lagrer du den som et bokmerke du kan komme tilbake til. Du trenger ikke engang redigeringstillatelse for rapporten.

Visualobjekter på et instrumentbord kan ikke sorteres. I en Power BI-rapport kan du imidlertid sortere de fleste visualobjektene hver for seg, og av og til to felter om gangen. For visse visualobjekttyper, er sortering ikke tilgjengelig i det hele tatt: trekart, målere, kart osv.

Kom i gang

For å komme i gang åpner du en rapport du har opprettet, eller som er delt med deg. Velg et visualobjekt (som kan sorteres), og velg Flere handlinger (...). Det er tre alternativer for sortering: Sortere synkende, sortere stigende og sortere etter.

stolpediagram sortert alfabetisk etter Y-akse

Sortere alfabetisk eller numerisk

Visualobjekter kan sorteres alfabetisk etter navnene på kategoriene i visualobjektet, eller etter de numeriske verdiene for hver kategori. Dette diagrammet er for eksempel sortert alfabetisk etter kategorien Store Name (butikknavn) i X-aksen.

stolpediagram sortert alfabetisk etter X-akse

For å endre sorteringen fra en kategori (butikknavn) til en verdi (omsetning per kvadratfot) velger du Flere handlinger (...) og deretter Sorter etter. Velg en numerisk verdi som brukes i visualobjektet. I dette eksemplet har vi valgt Sales Per Sq Ft (Salg per kvadratfot) .

Skjermbilde som viser sortering etter og deretter en verdi

Om nødvendig kan sorteringsrekkefølgen endres mellom stigende og synkende. Velg Flere handlinger (...) igjen og velg Sorter synkende eller Sorter stigende. Feltet som brukes til å sortere, er i fet skrift og har en gul stolpe.

video som viser valg av sorter etter, og deretter stigende, synkende

Obs!

Ikke alle visualobjekter kan sorteres. Følgende visualobjekter kan for eksempel ikke sorteres: trekart, kart, skravurkart, punktdiagram, måler, kort, kort med flere rader, foss.

Sortere etter flere kolonner

Dataene i denne tabellen er sortert etter Antall kunder. Vi vet dette på grunn av den lille pilen under ordet Antall. Pilen peker nedover, noe som betyr at kolonnen sorteres i synkende rekkefølge.

skjermbilde som viser første kolonne som brukes til sortering

For å legge til flere kolonner i sorteringsrekkefølgen, holder du nede Skift + klikker på kolonnetoppteksten du vil legge til i sorteringsrekkefølgen. Hvis du for eksempel klikker Antall kunder og deretter holder nede Skift + klikker Total omsetning, sorteres tabellen først etter kunder, deretter etter omsetning. Den røde omrisset viser områder der sorteringsrekkefølgen ble endret.

skjermbilde som viser andre kolonne som brukes til sortering

Hvis du holder nede Skift + klikker for andre gang på samme kolonne, endres sorteringsretningen (stigende, synkende) for den kolonnen. Hvis du holder nede Skift + klikker på en kolonne du tidligere har lagt til i sorteringsrekkefølgen, flytter dette kolonnen til sist i sorteringsrekkefølgen.

Å lagre endringer du gjør i sorteringsrekkefølge

Power BI-rapporter bevarer filtre, utsnitt, sortering og andre endringer i datavisningen som du har foretatt deg – selv om du arbeider i lesevisning. Hvis du navigerer deg vekk fra en rapport og kommer tilbake senere, er sorteringsendringene dine lagret. Hvis du ønsker å gå tilbake til innstillingene til rapport utformeren, velger du Tilbakestill til standardinnstillinger fra den øvre menylinjen.

vedvarende sortering

Hvis Tilbakestill til standardinnstillinger-knappen er inaktiv, betyr det at rapportutformeren har deaktivert muligheten til å lagre (vedvare) endringene.

En annen måte å lagre endringene på er med bokmerker. Hvis rapportutformingen har aktivert funksjonen Tilpass visualobjekt for denne rapporten, kan du endre sorteringsrekkefølgen for et visualobjekt (og mye mer) og lagre den som et bokmerke. Hvis du ser dette ikonet Skjermbilde  av tilpass visualobjekt-ikonet. i toppteksten for visualobjektet er egendefinerte visualobjekter aktivert.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilpass visualiseringer i en rapport

Viktige faktorer og feilsøking

Sortere ved bruk av andre vilkår

Noen ganger ønsker du å sortere visualobjektene ved bruk av et annet felt (som ikke er inkludert i visualobjektet) eller andre vilkår. Det kan for eksempel være lurt å sortere etter måned ved sekvensiell rekkefølge (og ikke i alfabetisk rekkefølge), eller det kan være lurt å sortere etter heltall i stedet for etter siffer (for eksempel 0, 1, 9, 20 og ikke 0, 1, 20, 9).

  • Hvis du vil finne ut hvordan du sorterer etter et annet felt i datasettet og har redigeringstillatelser til rapporten, kan du se Sortere etter kolonne i Power BI Desktop.
  • Hvis du er rapportdesigneren, kan du opprette nye kolonner i datasettet for å løse sorteringsproblemer med verdier som datoer og tall. Du finner kontaktinformasjonen til utformeren ved å velge rapportnavnet fra topptekstlinjen.

Rullegardinliste som viser kontaktinformasjon

Neste trinn

Mer om visualiseringer i Power BI-rapporter.

Grunnleggende konsepter i Power BI