Bruk av rapporttemaer i Power BI Desktop

Med rapporttemaer i Power BI Desktop kan du foreta utformingsendringer i en hel rapport. Du kan for eksempel bruke firmafarger, endre ikonsett eller bruke en ny standard for visuell formatering. Når du bruker et rapporttema, bruker alle visualobjekter i rapporten fargene og formateringen fra det valgte temaet som standard. Enkelte unntak beskrives nærmere senere i artikkelen.

Du kan velge rapporttemaer ved å navigere til Visning-båndet, og deretter velge pilknappen til rullegardinlisten i Temaer-delen av båndet, velg deretter temaet du vil ha. Tilgjengelige temaer ligner på temaer som finnes i andre Microsoft-produkter, for eksempel Microsoft PowerPoint.

Rapporttemaer

Det finnes to typer rapporttemaer: innebygde rapporttemaer og egendefinerte rapporttemafiler.

 • Innebygde rapporttemaer inneholder ulike typer forhåndsdefinerte fargevalg som installeres med Power BI Desktop. Du velger innebygde rapporttemaer direkte fra Power BI Desktop-menyen.

 • Egendefinerte rapporttemaer opprettes ved å justere et gjeldende tema og deretter lagre det som et egendefinert tema, eller opprette ditt eget egendefinerte tema ved hjelp av en JSON-fil. JSON-filen gir detaljert kontroll over mange aspekter ved et rapporttema, som beskrevet senere i denne artikkelen.

La oss se nærmere på hvordan temaer fungerer, og deretter gå direkte til hvordan vi oppretter egendefinerte rapporttemaer.

Slik fungerer rapporttemaer

For å bruke et rapporttema i en Power BI Desktop-rapport, kan du velge blant følgende alternativer:

Vi kommer til å se nærmere på hvert av disse alternativene i tur og orden.

Obs!

Temaer kan bare legges til ved bruk av Power BI Desktop. Du kan ikke bruke temaer på eksisterende rapporter i Power BI-tjenesten.

Innebygde rapporttemaer

Slik velger du blant tilgjengelige, innebygde rapporttemaer:

 1. Velg Temaer i rullegardinlisten med pilknappen Bytt tema fra Vis-båndet.

  Skjermbilde som viser at Vis-båndet er valgt, som inneholder flere temaer.

 2. Velg blant de inkluderte temaene fra rullegardinmenyen som vises.

  Skjermbilde som viser Power B I-temaer utvidet slik at du kan velge.

  Rapporttemaet er nå lagt til i rapporten.

  Følgende tabell viser tilgjengelige, innebygde rapporttemaer.

  Innebygd rapporttema Standard fargesekvens
  Standard Standard
  Highrise Highrise
  Administrativt Administrativt
  Grense Grense
  Innover Innover
  Blomstring Blomstring
  Tidevann Tidevann
  Temperatur Temperatur
  Sol Sol
  Divergent Divergent
  Storm Storm
  Klassisk Klassisk
  Bypark Bypark
  Klasserom Klasserom
  Farge blinde sikkert Farge blinde sikkert
  Elektrisk Elektrisk
  Høykontrast Høykontrast
  Solnedgang Solnedgang
  Skumring Skumring
 3. Du kan også bla gjennom utvalget av temaer som er lagd av medlemmer av Power BI-fellesskapet, ved å velge Temagalleri fra rullegardinlisten Temaer.

  Temagalleri

  Fra galleriet, kan du velge et tema som du liker og laste ned dets tilhørende JSON-fil.

  For å installere den nedlastede filen, velger du Bla gjennom temaer fra rullegardinlisten Temaer, naviger til stedet du lastet ned JSON-filen til, og velg å importere temaet til Power BI Desktop som et nytt tema.

  Når det er vellykket, viser Power BI en dialogboks som bekrefter importen.

  Import av tema fullført

Tilpass rapporttemaer

Du kan tilpasse og standardisere nesten alle elementene du ser under Formatering i ruten Visualisering, enten med tilpasninger direkte i Power BI Desktop eller ved hjelp av JSON-filen for rapporttemaet. Målet er å gi deg full kontroll over standardutseendet til rapporten på detaljnivå.

De to metodene for å tilpasse rapporttemaer på, er følgende:

La oss se nærmere på hver av disse tilnærmingene i tur og orden, i de neste avsnittene.

Opprett og tilpass et tema i Power BI Desktop

For å tilpasse et tema direkte i Power BI Desktop, kan du velge et tema som likner det du liker og foreta noen få justeringer. Først velger du temaet som likner (eller bare begynn med hvilket som helst tema, og tilpass det videre), deretter gjør du følgende:

 1. Fra båndet Vis, velger du Temaer-knappen i rullegardinlisten og velger Tilpass gjeldende tema.

  Tilpass temaet

 2. En dialogboks vises hvor du kan gjør alle slags endringer i den gjeldende temaet, og deretter kan du lagre innstillingene som et nytt tema.

  Tilpass gjeldende tema

Tilpasningsmuligheter for temainnstillinger finnes i følgende kategorier, som du kan se i Tilpass tema-vinduet:

 • Navn og farger: Temanavn og fargeinnstillinger omfatter blant annet temafarger, sentimentfarger, avvikende farger og strukturelle farger (avansert).
 • Tekst: Tekstinnstillinger omfatter blant annet skriftfamilie, -størrelse og -farge, noe som angir standardverdiene for de primære tekstklassene for etiketter, titler, kort og KPI-er, samt faneoverskrifter.
 • Visualobjekter: Innstillinger for visualobjekter omfatter blant annet bakgrunn, kantlinje, topptekst og verktøytips.
 • Side: Innstillinger for sideelementer omfatter bakgrunnsbilde og bakgrunn.
 • Filtreringsrute: Innstillinger for filtreringsrute omfatter bakgrunnsfarge, gjennomsiktighet, skrift- og ikonfarge, størrelse og filterkort.

Når du har gjort endringene, velger du Bruk og lagre for å lagre temaet. Temaet kan nå brukes i gjeldende rapport, og bli eksportert.

Ved å tilpasse gjeldende tema på denne måten kan du raskt og enkelt tilpasse temaer. Du kan imidlertid foreta enda flere finjusteringer i temaer ved å endre JSON-filen til temaet.

Tips!

Du kan tilpasse de vanligste alternativene for rapporttemaer ved å bruke kontrollene i dialogboksen Tilpass tema. Hvis du vil ha enda mer kontroll, kan du eksportere JSON-filen for et tema og gjøre finjusteringer ved å endre innstillingene i filen manuelt. Du kan gi nytt navn til den finjusterte JSON-filen og importere den senere.

Importering av egendefinerte rapporttemafiler

Du kan også importere en egendefinert rapporttemafil, ved å følge disse trinnene:

 1. Velg Vis båndet, deretter fra Temaer-rullegardinlisteknappen, velger du Bla gjennom etter temaer.

  Importer tema

  Det vises et vindu som lar deg bla gjennom til plasseringen av JSON-temafilen.

 2. I følgende illustrasjon er en håndfull filer med ferietemaer tilgjengelig. Vi velger et tema for helligdager i mars, St Patricks Day.json.

  Tema for helligdager

  Power BI Desktop viser en bekreftelsesmelding når temafilen er lastet inn.

  Import av tema fullført

Innføring i JSON-filer for rapporttema

Når du åpner basis-JSON-filen som er nevnt i forrige del (St Patricks Day.json), vises den som følger:

  {
    "name": "St Patrick's Day",
    "dataColors": ["#568410", "#3A6108", "#70A322", "#915203", "#D79A12", "#bb7711", "#114400", "#aacc66"],
    "background":"#FFFFFF",
    "foreground": "#3A6108",
    "tableAccent": "#568410"
  }

Rapporttema-JSON-filen har følgende linjer:

 • navn: Navnet på rapporttemaet. Dette feltet er det eneste obligatoriske feltet.
 • dataColors: Liste over heksadesimale fargekoder som brukes for data i visualobjekter for Power BI Desktop. Listen kan ha så mange eller så få farger som du vil.
 • bakgrunn, forgrunn og TableAccent (osv.): farge klasser. Med fargeklasser kan du angi mange strukturelle farger i rapporten samtidig.

Du kan bruke JSON-filen til grunnlag for å opprette en egendefinert rapporttemafil som du kan importere. Hvis du bare vil justere basisfargene i rapporten, kan du endre navnet og heksadesimalkodene i filen.

I en rapporttema-JSON-fil definerer du bare formateringen du vil endre. Det du ikke angir i JSON-filen tilbakestilles til standardinnstillingene i Power BI Desktop.

Fordelene med å opprette en JSON-fil er mange. Du kan for eksempel angi at alle diagrammer skal bruke en skriftstørrelse på 12, at enkelte visualobjekter skal bruke en bestemt skriftserie, eller at dataetiketter slås av for bestemte diagramtyper. Ved å bruke en JSON-fil kan du opprette en rapporttemafil som standardiserer diagrammer og rapporter og gjør det enkelt for organisasjonen å ha konsekvente rapporter.

Du finner mer informasjon om formatet til slike JSON-filer i Filformat for rapporttema-JSON-filer.

Obs!

Det er trygt å endre et tilpasset JSON-rapporttema med dialogboksen Tilpass tema. Dialogboksen endrer ikke temainnstillinger den ikke kan kontrollere, og den oppdaterer endringene som er gjort i rapporttemaet, på stedet.

Slik får du rapporttemafarger til å følge rapportene

Rapporttemafargene følger rapporten når du publiserer den til Power BI-tjenesten. Du kan se rapporttemaet under Datafarger i Format-panelet.

Slik viser du de tilgjengelige fargene i et rapporttema:

 1. Velg et visualobjekt.

 2. Velg Datafarger under Format i ruten Visualisering.

 3. Velg rullegardinlisten til et element for å vise informasjon om Temafarger i rapporttemaet.

  Temafarger

Vis temafargene i vårt eksempel etter at du har lagt til de mange grønne og brune fargene fra St. Patrick's Day-rapporttemaet. Ser du alt det grønne? Det er fordi disse fargene var en del av rapporttemaet vi importerte og brukte.

Fargene i fargepaletten står i forhold til gjeldende tema. La oss for eksempel si at du velger den tredje fargen på den øverste raden for et datapunkt. Hvis du bytter til et annet tema senere, vil fargen til dette datapunktet oppdateres automatisk til den tredje fargen på den øverste raden i det nye temaet, på samme måte som når du endrer temaer i Microsoft Office.

Når du angir et rapporttemaer endres standardfargene som brukes i visuelle effekter i hele rapporten. Power BI opprettholder en liste som består av hundrevis av farger, for å sikre at de har mange unike farger som kan vises i en rapport. Når Power BI tilordner farger til en visualiseringsserie velges fargene etter konseptet førstemann til mølla når en serie med farger blir tilordnet. Når du importerer et tema tilbakestilles fargetilordningen for dataserien.

Power BI sporer fargen for en dynamisk serie, og bruker samme farge for verdien i andre visuelle effekter. I et dynamisk serie kan det hende at antall serier som presenteres i visuelle effekter endres basert på mål, verdier eller andre aspekter. Hvis du for eksempel viser Fortjeneste etter område i en rapport, kan det hende at antall salgsområder du har er fem, eller det kan være ni. Antallet områder er dynamisk, så det regnes som en dynamisk serie.

For statiske serier er antall serier kjent. Fortjeneste og Omsetning er for eksempel statiske serier. Til statiske serier tilordner Power BI farger etter indeks i temapalettene. Du kan overstyre standard fargetildeling ved å velge en farge fra formateringsruten under Datafarger. Du må kanskje endre utsnitt-valgene dine for å se alle potensielle serieverdier, og du kan også angi fargene. Hvis du eksplisitt angir en farge som er eksplisitt til en enkelt visuell effekt ved hjelp av Egenskaper-ruten, gjelder ikke det importerte temaet for noen av de eksplisitt definerte fargene.

Hvis du vil at temaet skal kunne brukes på disse eksplisitt valgte fargene kan du bruke Gå tilbake til standard i datafarger-inndelingen som fargen er eksplisitt satt inn i, for å angre det eksplisitte fargevalget og la temaet brukes.

Situasjoner der rapporttemafarger ikke følger rapportene

La oss si at du bruker et egendefinert fargesett (eller en enkelt farge) på et bestemt datapunkt i et visualobjekt ved hjelp av alternativet Egendefinert farge i fargevelgeren. Når du bruker et rapporttema, overstyrer det ikke slike egendefinerte datapunktfarger.

La oss si at du i stedet ønsker å angi fargen på et datapunkt manuelt ved å bruke Temafarger. Slike farger blir ikke oppdatert når du bruker et nytt rapporttema. For å tilbakestille til standardfarger slik at de oppdateres når du bruker et nytt rapporttema, velger du Tilbakestill til standard eller en farge fra Temafarger-paletten i fargevelgeren.

Gå tilbake til standard

Mange av de visuelle effektene i Power BI gjelde ikke for rapporttemaene.

Tilpassede filer for rapporttemaer du kan bruke allerede nå

Vil du komme i gang med rapporttemaer? Se tilpassede rapporttemaer i Temagalleriet eller prøv følgende ferdiglagde og tilpassede rapporttema-JSON-filer som du kan laste ned og importere til Power BI Desktop-rapporten din:

Her er noen flere rapporttemaer du kan bruke som utgangspunkt:

Rapporttemaer kan gjøre Power BI Desktop-rapportene til en fargerik gjenspeiling av din personlighet, av organisasjonen eller til og med den gjeldende sesongen eller aktuelle høytider.

Eksport av rapporttemaer

Du kan eksportere det aktuelle rapporttemaet direkte fra Power BI Desktop til en JSON-fil. Når du har eksportert et rapporttema, kan du bruke det på nytt i andre rapporter. Med dette alternativet kan du eksportere JSON-filer for de fleste innebygde temaene. De eneste unntakene er basistemaene Klassisk og Standard, som andre temaer er basert på når de importeres.

Slik eksporterer du gjeldende tema fra Power BI Desktop:

 1. Velg Vis og velg rulle gardin listen temaer .

  Velg rulle gardin menyen temaer.

 2. Velg Lagre gjeldende tema nær bunnen av rulle gardin menyen.

 3. I dialogboksen Lagre som blar du til en mappe der du vil lagre JSON-filen, og deretter velger du Lagre.

Rapporttema i JSON-filformat

På det mest grunnleggende nivået har tema-JSON-filen bare én obligatorisk linje: Navn.

{
  "name": "Custom Theme"
}

Foruten Navn er alt annet valgfritt, noe som betyr at du står fritt til å bare legge til de egenskapene du ønsker å formatere til temafilen, og fortsette å bruke Power BI-standarden på resten.

Angi temafarger

Under Navn kan du legge til følgende grunnleggende datafargerelaterte egenskaper:

 • dataColors: Listen over heksadesimale fargekoder som brukes til å farge former som representerer data i visualobjekter for Power BI Desktop. Listen kan ha så mange eller så få farger som du vil. Når alle fargene fra denne listen er brukt, tar visualobjektet i bruk standard fargepalett for Power BI, hvis det fremdeles trenger flere farger.
 • god, nøytral, dårlig: Disse egenskapene angir statusfargene som brukes av fossefalldiagrammet og KPI-visualobjektet.
 • maksimum, midtstilt, minimum, null: Disse fargene angir de ulike graderingsfargene i dialogboksen Betinget formatering.

Et basistema som definerer disse fargene kan se slik ut:

{
  "name": "Custom Theme",
  "dataColors": [
    "#118DFF",
    "#12239E",
    "#E66C37",
    "#6B007B",
    "#E044A7",
    "#744EC2",
    "#D9B300",
    "#D64550",
    "#197278",
    "#1AAB40"
  ],
  "good": "#1AAB40",
  "neutral": "#D9B300",
  "bad": "#D64554",
  "maximum": "#118DFF",
  "center": "#D9B300",
  "minimum": "#DEEFFF",
  "null": "#FF7F48"
}

Angi strukturelle farger

Deretter kan du legge til forskjellige fargeklasser, for eksempel background og firstLevelElements. Disse fargeklassene angir de strukturelle fargene for elementer i rapporten, for eksempel støttelinjer for akser, uthevingsfarger og bakgrunnsfarger for visuelle elementer.

Følgende tabell viser de seks fargeklassene du kan formatere. Fargeklasse-navnene tilsvarer navnene i Avansert-delen under Navn og farger i dialogboksen Tilpass tema.

Fargeklasse Hva som formateres
firstLevelElements
foreground (avskrevet)
Bakgrunnsfarge på etiketter (når utenfor datapunkter)
Trendlinjefarge
Standardfarge for tekstboks
Skriftfarger for tabell-og matriseverdier og totalverdier, aksefarge på datastolper
Kortdataetiketter
Farge på målerbobleverdi
Farge på KPI-mål
Farge på KPI-tekst
Farge på slicerelement (i fokusmodus)
Skriftfarge på element på rullegardinmeny for slicer
Skriftfarge på numerisk inndata for slicer
Skriftfarge på slicertopptekst
Farge på forholdslinje i punktdiagram
Farge på prognoselinje i linjediagram
Linjefarge på kartleder
Farge på filterrute og korttekst
Moderne visuelle verktøy tips tekst og ikon farge (forhånds visning)
secondLevelElements
foregroundNeutralSecondary (avskrevet)
«lyse» sekundære tekstklasser
Etikettfarger
Farge på forklaringsetikett
Farge på akseetikett
Skriftfarge på tabell-og matriseoverskrift
Farge på mål- og mållederlinje
Farge på KPI-trendakse
Farge på glidebryter for slicer
Skriftfarge på slicerelement
Farge på kontur for slicer
Pekefarge på linjediagram
Tittelfarge på kort med flere rader
Strøkfarge på bånddiagram
Kantlinjefarge på figurkart
Skriftfarge på knappetekst
Linjefarge på knappeikon
Konturfarge på knapp
thirdLevelElements
backgroundLight (avskrevet)
Støttelinjefarge på akse
Rutenettfarge på tabeller og matriser
Bakgrunnsfarge på slicertopptekst (i fokusmodus)
Omrissfarge på kort med flere rader
Farge på figurfyll
Bakgrunnsfarge på målerbue
Bakgrunnsfarge på brukt filterkort
Når Bakgrunn = FFFFFF:
Deaktiver fyllfarge på knapp
Deaktiver konturfarge på knapp
fourthLevelElements
foregroundNeutralTertiary (avskrevet)
nedtonet farge på forklaring
Etikettfarge på kortkategori
Farge på kortkategorietiketter med flere rader
Farge på kortstolper med flere rader
Strøkfarge på konverteringsfrekvens for traktdiagram
Deaktiver skriftfarge på knapp
Deaktiver linjefarge på knappeikon
background Bakgrunnsfarge på etiketter (når innenfor datapunkter)
Bakgrunnsfarge på elementer på rullegardinliste for slicer
Strøkfarge på hjuldiagram
Strøkfarge på trekart
Bakgrunnsfarge på kombinasjonsdiagram
Farge på knappefyll
Bakgrunnsfarge på filterrute og tilgjengelig filterkort
Moderne visuelle verktøy tips bakgrunns farge (forhånds visning)
secondaryBackground
backgroundNeutral (avskrevet)
Farge på rutenettomriss på tabeller og matriser
Standardfarge på figurkart
Fyllfarge på bånd i båndet (når alternativet Tilpass seriefargen er slått av)
Når Bakgrunn != FFFFFF:
Deaktiver fyllfarge på knapp
Deaktiver omrissfarge på knapp
Skille linje for og peker følsom farge for moderne verktøy tips (forhånds visning)
tableAccent Overstyrer omrissfarge på tabell- og matriserutenett når det finnes

Her er eksempel på et tema som angir fargeklassene:

{
  "name": "Custom Theme",
  "firstLevelElements": "#252423",
  "secondLevelElements": "#605E5C",
  "thirdLevelElements": "#F3F2F1",
  "fourthLevelElements": "#B3B0AD",
  "background": "#FFFFFF",
  "secondaryBackground": "#C8C6C4",
  "tableAccent": "#118DFF"
}

Tips!

Hvis du redigerer et «mørkt tema» eller et annet fargerikt tema som avviker fra den typiske stilen med svarte firstLevelElements på hvit bakgrunn, må du også angi verdiene for andre strukturelle farger og fargene for de primære tekstklassene. Dette sikrer at for eksempel dataetiketter i diagrammer med en etikettbakgrunn har forventet stil og er lesbare, samt at støttelinjer for akser er synlige.

Angi standardverdier for formatert tekst

Deretter kan du legge til tekstklasser i JSON-filen. Tekstklasser ligner på fargeklasser, men er utformet for å gi deg mulighet til å oppdatere skriftstørrelse, farge og serie for tekstgrupper i hele i rapporten.

Det finnes tolv tekstklasser, men du trenger bare angi fire klasser, kalt primære klasser, for å endre all tekstformatering i rapporten. Disse fire primærklassene kan angis i Tekst-delen i dialogboksen Tilpass tema: Generelt tilsvarer etikett, Tittel tilsvarer tittel, Kort og KPI-er tilsvarer bildeforklaring og Faneoverskrifter tilsvarer topptekst.

Andre tekstklasser, kalt sekundære klasser, henter automatisk egenskapene fra de tilknyttede primære klassene. Ofte velger en sekundær klasse en lysere nyanse av tekstfargen eller en tekststørrelse som er en prosentdel større eller mindre sammenlignet med den primære klassen.

Ta etikett-klassen som eksempel. Standardformateringen for etikett-klassen er Segoe UI, #252423 (en mørk grå farge) og skriftstørrelse 12. Denne klassen brukes til å formatere verdiene i tabellen og matrisen. Vanligvis vil totalene i en tabell eller matrise ha lignende formatering, men med fet skrift i fet etikett-klasse så de fremheves mer. Du trenger imidlertid ikke å angi denne klassen i tema-JSON-filen. Power BI gjør dette automatisk. Hvis du senere bestemmer deg for å angi etiketter som har en skriftstørrelse 14 i temaet ditt, trenger du ikke å oppdatere fet etikett-klassen ettersom den henter tekstformatering fra etikett-klassen.

Tabellen nedenfor viser følgende informasjon:

 • Hver av de fire primære tekstklassene, hva de formaterer, og standardinnstillingene
 • Hver sekundære klasse, hva de formaterer, og standardinnstillingen som skiller seg fra den primære klassen
Primær klasse Sekundære klasser Klassenavn på JSON-fil Standardinnstillinger Tilknyttede visualobjekter
Bildeforklaring I/T bildeforklaring DIN
#252423
45pt
Kortdataetiketter
KPI-indikatorer
Overskrift I/T overskrift Segoe UI Semibold
#252423
12pt
Overskrifter for viktige påvirkere
Tittel tittel DIN
#252423
12pt
Tittel på kategoriakse
Tittel på verdiakse
Tittel på kort med flere rader *
Slicertopptekst
- Stor tittel largeTitle 14pt Tittel på visualobjekt
Etikett etikett Segoe UI
#252423
10pt
Kolonneoverskrifter i tabeller og matriser
Radoverskrifter for matrise
Rutenett for tabell og matrise
Verdier for tabell og matrise
- Semibold semiboldLabel Segoe UI Semibold Profiltekst for viktige påvirkere
- Stor largeLabel 12pt Dataetiketter for kort med flere rader
- Liten smallLabel 9pt Etiketter for referanselinje *
Etiketter for datoområde for slicer
Tekststil på numerisk inndata for slicer
Søkeboks for slicer
Påvirkertekst for viktige påvirkere
- Lys lightLabel #605E5C Forklaringstekst
Knappetekst
Etiketter for kategoriakse
Dataetiketter for traktdiagram
Etiketter for konverteringsfrekvens for traktdiagram
Målermål
Kategorietikett for punktdiagram
Slicerelementer
- Fet boldLabel Segoe UI Bold Delsummer for matrise
Totalsumner for matrise
Tabellsummer
- Stor og lys largeLightLabel #605E5C
12pt
Etiketter for kortkategori
Måleretiketter
Etiketter for kortkategori med flere rader
- Liten og lys smallLightLabel #605E5C
9pt
Dataetiketter
Etiketter for verdiakse

* Stjernemerkede elementer blir også farget basert på den første datafargen i rapporttemaet.

Tips!

De lyse variasjonene av tekstklasser henter den lyse fargen fra de strukturelle fargene definert ovenfor. Hvis du skal lage et «mørkt tema», må du også angi fargene «firstLevelElements» (svarer til den primære tekstfargen), «secondLevelElements» (svarer til den forventede «lyse» fargen for tekst) og «background» (med tilstrekkelig kontrast til elementfargene på både første og andre nivå).

Her er eksempel på et tema som bare angir primære tekstklasser:

{
  "name": "Custom Theme",
  "textClasses": {
    "callout": {
      "fontSize": 45,
      "fontFace": "DIN",
      "color": "#252423"
    },
    "title": {
      "fontSize": 12,
      "fontFace": "DIN",
      "color": "#252423"
    },
    "header": {
      "fontSize": 12,
      "fontFace": "Segoe UI Semibold",
      "color": "#252423"
    },
    "label": {
      "fontSize": 10,
      "fontFace": "Segoe UI",
      "color": "#252423"
    }
  }
}

Ettersom sekundære klasser arver egenskapene fra primære klasser trenger du ikke å angi dem i temafilen. Hvis du ikke liker arvereglene (for eksempel, hvis du ikke vil at totalene skal være en fet versjon av verdiene i en tabell), kan du eksplisitt formatere de sekundære klassene i temafilen, akkurat som du kan formatere de primære klassene.

Angi standardverdier for egenskaper for visualobjekter (visualStyles)

Hvis du vil opprette en JSON-fil for utvidet formatering med mer detaljert kontroll over formateringen av alle visualobjektene i en rapport, kan du legge til en visualStyles-del i JSON-filen for å neste formatdetaljene. Her er et maleksempel på visualStyles-delen:

  "visualStyles": {
    "<visualName>": {
      "<styleName>": {
        "<cardName>": [{
          "<propertyName>": <propertyValue>
        }]
      }
    }
  }

Bruk et spesifikt visualobjekt og kortnavn for visualName- og cardName-inndelingene. For øyeblikket er styleName alltid en stjerne (*), men i en fremtidig versjon kan du opprette ulike stiler for visualobjektene og gi dem navn (lignende funksjonen for tabell- og matrisestil). propertyName er navnet på formateringsalternativet, og propertyValue er verdien for dette formateringsalternativet.

Bruk en stjerne i anførselstegn for visualName og cardName hvis du ønsker at denne innstillingen skal gjelde for alle visualobjekter og kort som har en egenskap. Hvis du bruker en stjerne for navnet på både visualobjekter og kort, bruker du i realiteten en innstilling globalt i rapporten, for eksempel en skriftstørrelse eller en bestemt skriftserie for all tekst i alle visualobjekter.

Her er eksempel som angir noen egenskaper gjennom visuelle stiler:

{
  "name":"Custom Theme",
  "visualStyles":{
   "*": {
     "*": {
      "*": [{
        "wordWrap": true
      }],
      "categoryAxis": [{
        "gridlineStyle": "dotted"
      }],
      "filterCard": [
       {
        "$id": "Applied",
        "foregroundColor": {"solid": {"color": "#252423" } }
       },
       {
        "$id":"Available",
        "border": true
       }
      ]
     }
   },
   "scatterChart": {
     "*": {
      "bubbles": [{
         "bubbleSize": -10
      }]
     }
   }
  }
}

Dette eksemplet gir følgende innstillinger:

 • Slår på tekstbryting overalt
 • Setter rutenettstilen til prikket for alle visualobjekter med en kategoriakse
 • Angir noe formatering for tilgjengelige og brukte filterkort (merk at formatet som bruker «$id» angir ulike versjoner av filterkortene)
 • Angir boblestørrelsen for punktdiagrammer til -10.

Obs!

Du trenger bare å angi formateringselementer som du vil endre. Formateringselementer som ikke er tatt med i JSON-filen går tilbake til standardverdier og -innstillinger.

Definisjonsliste for visualStyles

Tabellene i denne delen definerer navn på visualobjekter (visualName), kortnavn (cardName), egenskapsnavn (propertyName) og opplistingene som kreves for å opprette JSON-filen.

visualName-verdier
areaChart
barChart
basicShape
kort
clusteredBarChart
clusteredColumnChart
columnChart
comboChart
donutChart
filledMap
trakt
måler
hundredPercentStackedBarChart
hundredPercentStackedColumnChart
bilde
kpi
lineChart
lineClusteredColumnComboChart
lineStackedColumnComboChart
kart
multiRowCard
pieChart
pivotTable
ribbonChart
scatterChart
shapeMap
slicer
stackedAreaChart
tableEx
trekart
waterfallChart

Den følgende tabellen definerer cardName-verdier. Den første verdien i hver celle er filtermen for JSON-filen. Den andre verdien er navnet på kortet som vises i brukergrensesnittet for Power BI Desktop.

cardName-verdier
akse: Målakse
fordeling: Fordeling
bobler: Bobler
calloutValue: Bobleverdi
kort: Kort
cardTitle: Korttittel
categoryAxis: X-akse
categoryLabels: Kategorietiketter
columnFormatting: Feltformatering
columnHeaders: Kolonneoverskrifter
dataLabels: Dataetiketter
fyll: Fyll
fillPoint: Fyllpunkt
prognose: Prognose
generelt: Generelt
mål: Mål
rutenett: Rutenett
overskrift: Overskrift
imageScaling: Skalering
indikator: Indikator
elementer: Elementer
etiketter: Dataetiketter
forklaring: Forklaring
lineStyles: Figurer
mapControls: Kartkontroller
mapStyles: Kartstiler
numericInputStyle: Numeriske inndata
percentBarLabel: Etikett for konverteringsfrekvens
plotArea: Tegneområde
plotAreaShading: Skyggelegging av symmetri
ratioLine: Forholdslinje
referenceLine: Konstant linje
ribbonChart: Bånd
rotasjon: Rotasjon
rowHeaders: Radoverskrifter
valg: Valgkontroller
sentimentColors: Stemningsfarger
figur: Figur
glidebryter: Glidebryter
status: Fargekoding
subTotals: Delsummer
mål: Mål
totalt: Totalsum
trend: Trendlinje
trendlinje: Trendakse
valueAxis: Y-akse
verdier: Verdier
wordWrap: Tekstbryting
xAxisReferenceLine: Konstant linje for X-akse
y1AxisReferenceLine: Konstant linje
zoom: Zoom

Egenskaper i hvert kort

Følgende avsnitt definerer egenskapene i hvert kort. Navnet på kortet etterfølges av hvert egenskapsnavn. For hver egenskap: Navnet du ser hvis formateringsruten vises, en beskrivelse av hva formateringsalternativet gjør, og typen formateringsalternativ. Denne fremgangsmåten gir deg beskjed om hva slags verdier du kan bruke i temafilen.

Når du bruker dateTime, må datoen være en ISO-dato i enkle anførselstegn, med datetime i begynnelsen. Se følgende eksempel:

«datetime'2011-10-05T14:48:00.000Z'»

Boolske verdier er enten sanne eller usanne. Strenger må være i doble anførselstegn, som i «dette er en streng». Tall er bare selve verdien, ikke i anførselstegn.

Fargene bruker følgende format der den egendefinerte, heksadesimale koden din erstatter «FFFFFF» i følgende eksempel:

{ "solid": { "color": "#FFFFFF" } }

En opplisting, vanligvis brukt til formateringsalternativer for rullegardinmenyer, gjør at den kan settes til et hvilket som helst av alternativene i ruten, for eksempel «RightCenter» for plassering av forklaringen eller «dataverdi, prosent av total» for dataetikett til sektor. Opplistingsalternativene vises under egenskapslisten.

{
   "general":{
    "responsive": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "(Preview) Responsive"
     ],
     "description": [
      "The visual will adapt to size changes"
     ]
    },
    "legend": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select the location for the legend"
     ]
    },
    "showTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Display a title for legend symbols"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "categoryAxis": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "axisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "start": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "end": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "axisType": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Type"
     ]
    },
    "showAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the X-axis",
      "Title for the Y-axis"
     ]
    },
    "axisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "concatenateLabels": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Concatenate labels"
     ],
     "description": [
      "Always concatenate levels of the hierarchy instead of drawing the hierarchy."
     ]
    },
    "preferredCategoryWidth": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Minimum category width"
     ]
    },
    "titleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "titleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "titleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "duration": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    }
   },
   "valueAxis": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "axisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "start": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "end": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "showAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the Y-axis",
      "Title for the X-axis"
     ]
    },
    "axisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "titleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "titleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "titleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    },
    "axisLabel": {
     "type": [
      "none"
     ],
     "displayName": [
      "Y-Axis (Column)"
     ]
    },
    "secShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show secondary"
     ]
    },
    "alignZeros": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Align zeros"
     ],
     "description": [
      "Align the zero tick marks for both value axes"
     ]
    },
    "secAxisLabel": {
     "type": [
      "none"
     ],
     "displayName": [
      "Y-Axis (Line)"
     ]
    },
    "secPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "secAxisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "secStart": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "secEnd": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "secShowAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the Y-axis"
     ]
    },
    "secAxisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "secLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "secFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "secFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "secLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "secLabelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "secTitleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "secTitleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "secTitleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    }
   },
   "dataPoint": {
    "defaultColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Default color",
      "Default Column Color"
     ]
    },
    "fill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Fill"
     ]
    },
    "defaultCategoryColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Default color",
      "Default Column Color"
     ]
    },
    "showAllDataPoints": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show all"
     ]
    }
   },
   "labels": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "showSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "showAll": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Customize series"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "labelDensity": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Label density"
     ]
    },
    "labelOrientation": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Orientation"
     ]
    },
    "labelPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ]
    },
    "percentageLabelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "% decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the percentages"
     ]
    },
    "labelStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Label style"
     ]
    }
   },
   "lineStyles": {
    "strokeWidth": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Stroke width"
     ]
    },
    "strokeLineJoin": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Join type"
     ]
    },
    "lineStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "showMarker": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show marker"
     ]
    },
    "markerShape": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Marker shape"
     ]
    },
    "markerSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Marker size"
     ]
    },
    "markerColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Marker color"
     ]
    },
    "showSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Customize series",
      "Show"
     ]
    },
    "shadeArea": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Shade area"
     ]
    }
   },
   "plotArea": {
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "trend": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set trend line name"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set trend line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for trend line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ],
     "description": [
      "Set trend line style"
     ]
    },
    "combineSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Combine Series"
     ],
     "description": [
      "Show one trend line per series or combine"
     ]
    }
   },
   "y1AxisReferenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "referenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set reference line name"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "line": {
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    },
    "weight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Weight"
     ]
    },
    "roundEdge": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Round edges"
     ]
    }
   },
   "fill": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "fillColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Fill color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "rotation": {
    "angle": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Rotation"
     ]
    }
   },
   "categoryLabels": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "wordWrap": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "dataLabels": {
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "cardTitle": {
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "card": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "outlineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Outline color"
     ],
     "description": [
      "Color of the outline"
     ]
    },
    "outlineWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Outline weight"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the outline in pixels"
     ]
    },
    "barShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show bar"
     ],
     "description": [
      "Display a bar to the left side of the card as an accent"
     ]
    },
    "barColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Bar color"
     ]
    },
    "barWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Bar thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the bar in pixels"
     ]
    },
    "cardPadding": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Padding"
     ],
     "description": [
      "Background"
     ]
    },
    "cardBackground": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    }
   },
   "percentBarLabel": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "axis": {
    "min": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Min"
     ]
    },
    "max": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Max"
     ]
    },
    "target": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Target"
     ]
    }
   },
   "target": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "calloutValue": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    }
   },
   "forecast": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set forecast name"
     ]
    },
    "confidenceBandStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Confidence band style"
     ],
     "description": [
      "Set forecast confidence band style"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set forecast line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "transform": {
     "type": [
      "queryTransform"
     ]
    }
   },
   "bubbles": {
    "bubbleSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Size"
     ]
    }
   },
   "mapControls": {
    "autoZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto zoom"
     ]
    },
    "zoomLevel": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    },
    "centerLatitude": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    },
    "centerLongitude": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    }
   },
   "mapStyles": {
    "mapTheme": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Theme"
     ]
    }
   },
   "shape": {
    "map": {
     "type": [
      "geoJson"
     ]
    },
    "projectionEnum": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Projection"
     ],
     "description": [
      "Projection"
     ]
    }
   },
   "zoom": {
    "autoZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto zoom"
     ],
     "description": [
      "Zoom in on shapes with available data"
     ]
    },
    "selectionZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Selection zoom"
     ],
     "description": [
      "Zoom in on selected shapes"
     ]
    },
    "manualZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Manual zoom"
     ],
     "description": [
      "Allow user to zoom and pan"
     ]
    }
   },
   "xAxisReferenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "fillPoint": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "colorByCategory": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "plotAreaShading": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "upperShadingColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Upper shading"
     ],
     "description": [
      "Shading color of the upper region"
     ]
    },
    "lowerShadingColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Lower shading"
     ],
     "description": [
      "Shading color of the lower region"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "ratioLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    }
   },
   "grid": {
    "outlineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Outline color"
     ],
     "description": [
      "Color of the outline"
     ]
    },
    "outlineWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Outline weight"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the outline in pixels"
     ]
    },
    "gridVertical": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid"
     ],
     "description": [
      "Show/Hide the vertical gridlines"
     ]
    },
    "gridVerticalColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid color"
     ],
     "description": [
      "Color for the vertical gridlines"
     ]
    },
    "gridVerticalWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the vertical gridlines in pixels"
     ]
    },
    "gridHorizontal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid"
     ],
     "description": [
      "Show/Hide the horizontal gridlines"
     ]
    },
    "gridHorizontalColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid color"
     ],
     "description": [
      "Color for the horizontal gridlines"
     ]
    },
    "gridHorizontalWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the horizontal gridlines in pixels"
     ]
    },
    "rowPadding": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Row padding"
     ],
     "description": [
      "Padding in pixels applied to top and bottom of every row"
     ]
    },
    "imageHeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Image height"
     ],
     "description": [
      "The height of images in pixels"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "columnHeaders": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "autoSizeColumnWidth": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto-size column width"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    }
   },
   "values": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color scales"
     ]
    },
    "fontColorPrimary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the odd rows"
     ]
    },
    "backColorPrimary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the odd rows"
     ]
    },
    "fontColorSecondary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Alternate font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the even rows"
     ]
    },
    "backColorSecondary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Alternate background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the even rows"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "bandedRowHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Banded row style"
     ],
     "description": [
      "Apply banded row style to the last level of the row group headers, using the colors of the values."
     ]
    },
    "valuesOnRow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show on rows"
     ],
     "description": [
      "Show values in row groups rather than columns"
     ]
    }
   },
   "total": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "applyToHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Apply to labels"
     ]
    },
    "totals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Totals"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "columnFormatting": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "styleHeader": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color header"
     ]
    },
    "styleValues": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color values"
     ]
    },
    "styleTotal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color total"
     ]
    },
    "styleSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color subtotals"
     ]
    }
   },
   "rowHeaders": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "stepped": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Stepped layout"
     ],
     "description": [
      "Render row headers with stepped layout"
     ]
    },
    "steppedLayoutIndentation": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Stepped layout indentation"
     ],
     "description": [
      "Set the indentation, in pixels, applied to row headers"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    }
   },
   "subTotals": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "rowSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Total row"
     ]
    },
    "columnSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Total column"
     ]
    },
    "applyToHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Apply to labels"
     ]
    }
   },
   "selection": {
    "selectAllCheckboxEnabled": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Select All"
     ]
    },
    "singleSelect": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Single Select"
     ]
    }
   },
   "header": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    },
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "items": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    },
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "numericInputStyle": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    }
   },
   "slider": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    }
   },
   "dateRange": {
    "includeToday": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Include today"
     ]
    }
   },
   "sentimentColors": {
    "increaseFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Increase"
     ]
    },
    "decreaseFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Decrease"
     ]
    },
    "totalFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Total"
     ]
    },
    "otherFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Other"
     ]
    }
   },
   "breakdown": {
    "maxBreakdowns": {
     "type": [
      "integer"
     ],
     "displayName": [
      "Max breakdowns"
     ],
     "description": [
      "The number of individual breakdowns to show (rest grouped into Other)"
     ]
    }
   },
   "indicator": {
    "indicatorDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "indicatorPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "kpiFormat": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Format"
     ]
    }
   },
   "trendline": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "goals": {
    "showGoal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Goal"
     ]
    },
    "showDistance": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Distance"
     ]
    }
   },
   "status": {
    "direction": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Direction"
     ]
    },
    "goodColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Good Color"
     ]
    },
    "neutralColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Neutral Color"
     ]
    },
    "badColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Bad Color"
     ]
    }
   }

Nummereringer i JSON-filen

Følgende inndeling definerer opplistinger du kan bruke i JSON-filen.

  {
    "legend": {
      "position": [
        {
          "value": "Top",
          "displayName": "Top"
        },
        {
          "value": "Bottom",
          "displayName": "Bottom"
        },
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        },
        {
          "value": "TopCenter",
          "displayName": "Top Center"
        },
        {
          "value": "BottomCenter",
          "displayName": "Bottom Center"
        },
        {
          "value": "LeftCenter",
          "displayName": "Left Center"
        },
        {
          "value": "RightCenter",
          "displayName": "Right center"
        }
      ],
      "legendMarkerRendering": [
        {
          "value": "markerOnly",
          "displayName": "Markers only"
        },
        {
          "value": "lineAndMarker",
          "displayName": "Line and markers"
        },
        {
          "value": "lineOnly",
          "displayName": "Line only"
        }
      ]
    },
    "categoryAxis": {
      "axisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "axisType": [
        {
          "value": "Scalar",
          "displayName": "Continuous"
        },
        {
          "value": "Categorical",
          "displayName": "Categorical"
        }
      ],
      "axisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ],
      "gridlineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "position": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ]
    },
    "valueAxis": {
      "position": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ],
      "axisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "axisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ],
      "gridlineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "secPosition": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ],
      "secAxisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "secAxisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ]
    },
    "lineStyles": {
      "strokeLineJoin": [
        {
          "value": "miter",
          "displayName": "Miter"
        },
        {
          "value": "round",
          "displayName": "Round"
        },
        {
          "value": "bevel",
          "displayName": "Bevel"
        }
      ],
      "lineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "markerShape": [
        {
          "value": "circle",
          "displayName": "●"
        },
        {
          "value": "square",
          "displayName": "■"
        },
        {
          "value": "diamond",
          "displayName": "◆"
        },
        {
          "value": "triangle",
          "displayName": "▲"
        },
        {
          "value": "x",
          "displayName": "☓"
        },
        {
          "value": "shortDash",
          "displayName": " -"
        },
        {
          "value": "longDash",
          "displayName": "—"
        },
        {
          "value": "plus",
          "displayName": "+"
        }
      ]
    },
    "trend": {
      "style": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
      }
    ]
  },
  "y1AxisReferenceLine": {
    "style": [
      {
        "value": "dashed",
        "displayName": "Dashed"
      },
      {
        "value": "solid",
        "displayName": "Solid"
      },
      {
        "value": "dotted",
        "displayName": "Dotted"
      }
    ],
    "position": [
      {
        "value": "back",
        "displayName": "Behind"
      },
      {
        "value": "front",
        "displayName": "In Front"
      }
    ],
    "dataLabelText": [
      {
        "value": "Value",
        "displayName": "Value"
      },
      {
        "value": "Name",
        "displayName": "Name"
      },
      {
        "value": "ValueAndName",
        "displayName": "Name and Value"
      }
    ],
    "dataLabelHorizontalPosition": [
      {
        "value": "left",
        "displayName": "Left"
      },
      {
        "value": "right",
        "displayName": "Right"
      }
    ],
    "dataLabelVerticalPosition": [
      {
        "value": "above",
        "displayName": "Above"
      },
      {
        "value": "under",
        "displayName": "Under"
      }
    ]
  },
  "referenceLine": {
    "style": [
      {
        "value": "dashed",
        "displayName": "Dashed"
      },
      {
        "value": "solid",
        "displayName": "Solid"
      },
      {
        "value": "dotted",
        "displayName": "Dotted"
      }
    ],
    "position": [
      {
        "value": "back",
        "displayName": "Behind"
      },
      {
        "value": "front",
        "displayName": "In Front"
      }
    ],
    "dataLabelText": [
   {
    "value": "Value",
    "displayName": "Value"
   },
   {
    "value": "Name",
    "displayName": "Name"
   },
   {
    "value": "ValueAndName",
    "displayName": "Name and Value"
   }
  ],
  "dataLabelHorizontalPosition": [
   {
    "value": "left",
    "displayName": "Left"
   },
   {
    "value": "right",
    "displayName": "Right"
   }
  ],
  "dataLabelVerticalPosition": [
   {
    "value": "above",
    "displayName": "Above"
   },
   {
    "value": "under",
    "displayName": "Under"
   }
  ]
  },
  "labels": {
  "labelOrientation": [
   {
    "value": "vertical",
    "displayName": "Vertical"
   },
   {
    "value": "horizontal",
    "displayName": "Horizontal"
   }
  ],
  "labelPosition": [
   {
    "value": "Auto",
    "displayName": "Auto"
   },
   {
    "value": "InsideEnd",
    "displayName": "Inside End"
   },
   {
    "value": "OutsideEnd",
    "displayName": "Outside End"
   },
   {
    "value": "InsideCenter",
    "displayName": "Inside Center"
   },
   {
    "value": "InsideBase",
    "displayName": "Inside Base"
   }
  ],
  "labelStyle": [
   {
    "value": "Category",
    "displayName": "Category"
   },
   {
    "value": "Data",
    "displayName": "Data value"
   },
   {
    "value": "Percent of total",
    "displayName": "Percent of total"
   },
   {
    "value": "Both",
    "displayName": "Category, data value"
   },
   {
    "value": "Category, percent of total",
    "displayName": "Category, percent of total"
   },
   {
    "value": "Data value, percent of total",
    "displayName": "Data value, percent of total"
   },
   {
    "value": "Category, data value, percent of total",
    "displayName": "All detail labels"
   }
   ]
  },
  "card": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
     ]
  },
  "imageScaling": {
    "imageScalingType": [
     {
      "value": "Normal",
      "displayName": "Normal"
     },
     {
      "value": "Fit",
      "displayName": "Fit"
     },
     {
      "value": "Fill",
      "displayName": "Fill"
     }
    ]
  },
  "forecast": {
    "confidenceBandStyle": [
     {
      "value": "fill",
      "displayName": "Fill"
     },
     {
      "value": "line",
      "displayName": "Line"
     },
     {
      "value": "none",
      "displayName": "None"
     }
    ],
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ]
    },
    "mapStyles": {
    "mapTheme": [
     {
      "value": "aerial",
      "displayName": "Aerial"
     },
     {
      "value": "canvasDark",
      "displayName": "Dark"
     },
     {
      "value": "canvasLight",
      "displayName": "Light"
     },
     {
      "value": "grayscale",
      "displayName": "Grayscale"
     },
     {
      "value": "road",
      "displayName": "Road"
     }
    ]
  },
  "shape": {
    "projectionEnum": [
     {
      "value": "albersUsa",
      "displayName": "Albers USA"
     },
     {
      "value": "equirectangular",
      "displayName": "Equirectangular"
     },
     {
      "value": "mercator",
      "displayName": "Mercator"
     },
     {
      "value": "orthographic",
      "displayName": "Orthographic"
     }
    ]
    },
    "xAxisReferenceLine": {
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ],
    "position": [
     {
      "value": "back",
      "displayName": "Behind"
     },
     {
      "value": "front",
      "displayName": "In Front"
     }
    ],
    "dataLabelText": [
     {
      "value": "Value",
      "displayName": "Value"
     },
     {
      "value": "Name",
      "displayName": "Name"
     },
     {
      "value": "ValueAndName",
      "displayName": "Name and Value"
     }
    ],
    "dataLabelHorizontalPosition": [
     {
      "value": "left",
      "displayName": "Left"
     },
     {
      "value": "right",
      "displayName": "Right"
     }
    ],
    "dataLabelVerticalPosition": [
     {
      "value": "above",
      "displayName": "Above"
     },
     {
      "value": "under",
      "displayName": "Under"
     }
    ]
    },
    "ratioLine": {
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ]
    },
    "columnHeaders": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "values": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "total": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "rowHeaders": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "subTotals": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ],
    "rowSubtotalsPosition": [
     {
      "value": "Top",
      "displayName": "Top"
     },
     {
      "value": "Bottom",
      "displayName": "Bottom"
     }
    ]
    },
    "general": {
    "orientation": [
     {
      "value": "vertical",
      "displayName": "Vertical"
     },
     {
      "value": "horizontal",
      "displayName": "Horizontal"
     }
    ]
    },
    "data": {
    "relativeRange": [
     {
      "value": "Last",
      "displayName": "Last"
     },
     {
      "value": "Next",
      "displayName": "Next"
     },
     {
      "value": "This",
      "displayName": "This"
     }
    ],
    "relativePeriod": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "Select"
     },
     {
      "value": "Days",
      "displayName": "Days"
     },
     {
      "value": "Weeks",
      "displayName": "Weeks"
     },
     {
      "value": "Calendar Weeks",
      "displayName": "Weeks (Calendar)"
     },
     {
      "value": "Months",
      "displayName": "Months"
     },
     {
      "value": "Calendar Months",
      "displayName": "Months (Calendar)"
     },
     {
      "value": "Years",
      "displayName": "Years"
     },
     {
      "value": "Calendar Years",
      "displayName": "Years (Calendar)"
     }
    ],
    "mode": [
     {
      "value": "Between",
      "displayName": "Between"
     },
     {
      "value": "Before",
      "displayName": "Before"
     },
     {
      "value": "After",
      "displayName": "After"
     },
     {
      "value": "Basic",
      "displayName": "List"
     },
     {
      "value": "Dropdown",
      "displayName": "Dropdown"
     },
     {
      "value": "Relative",
      "displayName": "Relative"
     },
     {
      "value": "Single",
      "displayName": "Single Value"
     }
    ]
    },
    "header": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "items": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "status": {
    "direction": [
     {
      "value": "Positive",
      "displayName": "High is good"
     },
     {
      "value": "Negative",
      "displayName": "Low is good"
     }
     ]
    }
  }
 }
}

Begrensninger og viktige hensyn

Hvis du bruker et av de opprinnelige temaene, «Klassisk» tema eller et tilpasset tema som du har importert oppå ett av disse, kan du ikke konfigurere tekstdelen i temadialogboksen.

Innebygde temaer som berøres av denne begrensningen, omfatter følgende:

 • Klassisk
 • Bypark
 • Klasserom
 • Fargeblind trygg
 • Elektrisk
 • Høykontrast
 • Solnedgang
 • Skumring

Hvis du bruker et av de berørte temaene og ikke trenger å endre tekstinnstillingene, kan du trygt bruke de andre fanene i dialogboksen, uten problemer. Hvis du imidlertid vil bruke tekstklassene med ett av de berørte temaene, har du et par alternativer:

 • Den raskeste og enkleste måten å aktivere tekstklassene på er å velge alternativene for standardtemaet.
 • Hvis du vil beholde det gjeldende tilpassede temaet, aktiverer du tekstfanen slik:
  1. Eksporter gjeldende tema.
  2. Velg standardtemaet.
  3. Importer det tilpassede temaet du eksporterte i det første trinnet.

Teksten i rapporten ser annerledes ut, men du får tilgang til tekstfanen i temadialogboksen.