Paginerte rapporter i Power BI: Vanlige spørsmål

GJELDER FOR: ✔️   Power   BI Report Builder ✔️   Power         BI-tjenesten ❌   Power BI     Desktop

Denne artikkelen gir svar på vanlige spørsmål om paginerte rapporter. Disse rapportene er svært formaterte og består av pikselperfekt utdata som er optimalisert for utskrift eller PDF-generering. De kalles «paginerte» fordi de er formatert for å passe fint på flere sider. Paginerte rapporter er basert på teknologi for RDL-rapporter i SQL Server Reporting Services.

Denne artikkelen gir svar på mange vanlige spørsmål om paginerte rapporter i Power BI Premium og om Report Builder, det frittstående verktøyet for redigering av paginerte rapporter. Du trenger en Power BI Pro-lisens til å publisere en rapport til tjenesten. Du kan publisere og dele sideformaterte rapporter i Mitt arbeidsområde eller i arbeidsområder, så lenge arbeidsområdet er i en Power BI Premium-kapasitet. hvis du har en Premium Per bruker-lisens, kan du konvertere arbeidsom råder, inkludert mitt arbeidsom råde, til et Premium arbeidsom råde. se vanlige spørsmål om Power BI Premium Per bruker .

Administrasjon

Hvor stor Premium-kapasitet trenger jeg for paginerte rapporter?

arbeids belastningen paginerte rapporter er tilgjengelig på P1 – P3 sku-er for Premium Gen1. Du kan også bruke den med SKU-ene A4–A6 for innebygging eller scenarier med testing/utvikling.

Obs!

Power BI nylig lansert en ny versjon av Premium, som kalles Premium Gen2. i Premium Gen2 er arbeids belastningen paginerte rapporter tilgjengelig på EM1-EM3 sku-er, P1-P3 sku-er og A1-A6-sku-er. det er også tilgjengelig per bruker basis med Premium per bruker, som er bygd på Premium Gen2.

Premium Gen2 forenkler administrasjonen av Premium kapasiteter og reduserer administrasjons kostnadene. hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Power BI Premium Generation 2.

se Power BI Embedded Generation 2hvis du vil se gjennom Power BI Embedded Gen2 forbedringer.

Hva er terskelen for maksimalt minne som jeg kan legge inn for paginerte rapporter i kapasiteten min?

Du kan bruke opptil 100 % av minnet for denne arbeidsbelastningen.

Hvordan får brukeren tilgang til arbeid for paginerte rapporter?

bruker tilgang for paginerte-rapporter er det samme som bruker tilgang for alt annet innhold i Power BI-tjenesten.

Hvordan du aktivere/deaktivere arbeids belastningen for paginerte rapporter i en Gen1 Premium-kapasitet?

en Gen1 Premium kapasitets administrator kan aktivere eller deaktivere arbeids belastningen for paginerte rapporter på siden administrasjon av kapasitets portal. Som standard vil arbeidsbelastningen være på for alle nye kapasiteter du oppretter.

arbeids belastningen for rapporter i paginerte er alltid på i en Gen2 Premium kapasitet.

Hvordan kan jeg overvåke bruken av paginerte rapporter i leieren min?

Revisjonsloggen gir informasjon om bruken av denne rapporttypen under følgende hendelser:

 • Vise Power BI-rapport
 • Slette Power BI-rapport
 • Opprette Power BI-rapport
 • Nedlastet Power BI-rapport

Feltet ReportType har verdien «PaginatedReport» for å identifisere paginerte rapporter i motsetning til Power BI-rapporter.

I tillegg gir revisjonsloggen følgende hendelser for paginerte rapporter:

 • Bundet Power BI-datasett til gateway
 • Oppdag Power BI Datasource
 • TakeOverDatasource

Kan jeg overvåke denne arbeidsbelastningen gjennom overvåkingsappen med Premium-kapasitet?

Ja, overvåking er tilgjengelig som en ny fane sammen med de relevante detaljene som du har for Power BI-datasettene. denne appen støttes ikke i Power BI Premium Gen2.

Må jeg ha en Pro-lisens for å opprette og publisere paginerte rapporter?

Du kan laste opp paginerte rapporter til Mitt arbeidsområde uten en Pro-lisens, forutsatt at det er i en Premium-kapasitet. Du må ha en Pro-lisens for å redigere og publisere innhold til dem for andre arbeidsområder. hvis du har en Premium Per bruker-lisens, kan du konvertere arbeidsom råder, inkludert mitt arbeidsom råde, til et Premium arbeidsom råde. se vanlige spørsmål om Power BI Premium Per bruker . Vi oppfordrer deg til å laste ned og bruke Power BI Report Builder selv uten Pro-lisens, men du kan ikke publisere de paginerte rapportene du oppretter uten den.

Hva om jeg har en paginert rapport i et arbeidsområde, og arbeidsbelastningen for den paginerte rapporten er slått av?

Du får en feilmelding, og du kan ikke vise rapporten før arbeidsbelastningen er slått på igjen. Du kan fremdeles slette rapporten fra arbeidsområdet.

hva er standard minnet for hver av de Premium sku-ene som støtter paginerte-rapporter i Premium-kapasitet?

Standardminne i hver Premium-SKU for paginerte rapporter:

 • P1/A4: 20 % standard, 10 % minimum
 • P2/A5: 20 % standard, 5 % minimum
 • P3/A6: 20 % standard, 2,5 % minimum

Power BI-administratorer kan endre standard prosentandel for maksimalt minne i administrasjonsportalen. Se Paginerte rapporter-arbeidsseksjonen under Power BI PremiumInnstillinger for kapasitet-fanen.

Innstillinger for kapasitet-fanen for paginerte rapporter

Obs!

Premium Gen2 krever ikke at du endrer minne innstillingene. det underliggende systemet administrerer minnet i Premium Gen2 automatisk. arbeids belastning for paginerte rapporter er tilgjengelig på EM1-EM3 sku-er, P1-P3 sku-er og A1-A6-sku-er i Premium Gen2.

Generelt

Når bør jeg bruke en paginert rapport kontra en Power BI-rapport?

Power BI-rapporter er optimaliserte for utforskning og interaktivitet. En salgsrapport der forskjellige selgere vil dele opp dataene i den samme rapporten for sin bestemte region/bransje/kunde og se hvordan tallene endrer seg, vil fungere best med en Power BI-rapport.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: Når du skal bruke paginerte rapporter i Power BI.

I dokumentasjonen står det at Power BI Report Builder er det foretrukne redigeringsverktøyet. Kan jeg opprette paginerte rapporter i SQL Server Data Tools for Power BI?

Ja, men Power BI-tjenesten lar deg bare laste opp ett element om gangen, slik at mange av scenarioene som forfattere bruker med SQL Server Data Tools (SSDT), støttes ikke ennå. Se den fullstendige listen over funksjoner som ikke støttes, som blir tilgjengelig senere under Vanlige spørsmål.

Hvilke versjoner av Report Builder støtter dere?

Vi lanserte Power BI Report Builder som det primære redigeringsverktøyet for sideformaterte rapporter i Power BI-tjenesten. Installer Power BI Report Builder fra Microsoft Download Center.

Hvordan kan jeg flytte eksisterende rapporter som jeg har lagret i SQL Server Reporting Services, til Power BI?

Et prosjekt på GitHub støtter nå overføring av innhold fra SQL Server Reporting Services til Power BI. Vis detaljer og last ned verktøyet her: https://github.com/microsoft/RdlMigration

Kan jeg åpne rapporter og publisere direkte til tjenesten?

Ja. Vi la også til støtte for å åpne rapporter og publisere dem direkte til tjenesten fra Power BI Report Builder.

Hvilke funksjoner for paginerte rapporter i SSRS støttes fortsatt ikke i Power BI?

Paginerte rapporter støtter for øyeblikket ikke følgende elementer:

 • Delte datakilder
 • Delte datasett
 • Ekstrahering og gjennomklikking til andre rapporter
 • Koblede rapporter
 • Egendefinerte skrifter

Du får en feilmelding hvis du prøver å laste opp en fil som har en funksjon som ikke støttes i Power BI-tjenesten, annet enn aktiver/deaktiver/sorter.

Hvilke datakilder støtter dere for øyeblikket for paginerte rapporter?

Se artikkelen Støttede datakilder for sideformaterte rapporter i Power BI for en liste over datakilder.

Hvilke godkjenningsmetoder støtter dere?

Vi støtter SSO for Azure Analysis Services, Azure SQL Database og Power BI-datakilder. Vi støtter også OAuth for Azure SQL Database og Azure Analysis Services. For andre datakilder må du for øyeblikket lagre et brukernavn og passord med datakilden i portalen eller gatewayen.

Kan jeg bruke et Power BI-datasett som datakilde for en paginert rapport?

Ja, vi støtter Power BI-datasett som datakilder for paginerte rapporter.

Kan jeg bruke lagrede prosedyrer gjennom gatewayen?

Ja, lagrede prosedyrer gjennom gatewayen støttes for SQL Server-datakilder, inkludert de som bruker parametere.

Hvilke eksportformater er tilgjengelige for rapporten i Power BI-tjenesten?

Du kan eksportere til Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, PDF, CSV, XML og MHTML.

Kan jeg skrive ut paginerte rapporter?

Ja, utskrift er tilgjengelig for paginerte rapporter, inkludert en ny og forbedret forhåndsvisning.

Er e-postabonnementer tilgjengelige for paginerte rapporter?

Ja, e-postabonnementer støttes fullt ut for paginerte rapporter, og inkluderer støtte for seks ulike filformater og parameterverdier.

Kan jeg kjøre egendefinert kode i rapporten?

Ja, vi støtter muligheten til å kjøre kode i rapportene, i likhet med i SSRS.

Kan jeg bruke Power BI Embedded til å bygge inn de paginerte rapportene i en app som jeg er vert for?

ja, hvis du vil finne ut hvordan du bygger inn en paginerte-rapport, kan du se bygge inn Power BI paginerte-rapporter.

Kan jeg ekstrahere fra en Power BI-rapport til en paginert rapport?

Ja, dette kan gjøres ved hjelp av URL-parametere med de paginerte rapportene.

Kan jeg dele innholdet i den paginerte rapporten gjennom en Power BI-app?

Ja, vi støtter distribuering paginerte rapporter med apper fra både v1- og v2-arbeidsområder.

Vil andre rapportspesifikke funksjoner i Power BI, for eksempel festing av rapportfliser til instrumentbord, fungere med sideformaterte rapporter?

Vi planlegger at rapportene i størst mulig grad skal støtte de samme store scenarioene i tjenesten. Selv om verktøyet for å redigere dem er forskjellig, er det fra et forbrukerperspektiv ideelt sett bare nok en rapport i listen deres i portalen. De vet ikke hvordan den ble opprettet, men de kan utføre det de trenger. Et godt eksempel på denne funksjonspariteten er den planlagte støtten for kommentarer. Selv om selve funksjonen kanskje fungerer litt forskjellig for hver rapport, vil du kunne bruke kommentarer for begge.

Finnes det en rapportvisningskontroll for paginerte rapporter i Power BI-tjenesten?

Nei, en rapportvisningskontroll er for øyeblikket ikke tilgjengelig.

Kan man søke etter paginerte rapporter fra den nye Hjem-opplevelsen i Power BI-tjenesten?

Ja, du kan nå søke etter paginerte rapporter fra Hjem. Du vil også se dem i andre deler av den nye Hjem-opplevelsen.

Viktige faktorer og feilsøking

Hva er tilgangs begrensninger relatert til DateTime-parameterne?

Når du arbeider med DateTime-felt i paginerte-rapporter, må du huske at det finnes noen globaliserings begrensninger relatert til DateTime-parametere. Alle DateTime-parameterne i Power BI-tjenesten hentes i USA-format (MM/DD/ÅÅÅÅ), uavhengig av hvordan du utformer DateTime i Power BI Report Builder.

Når brukeren viser sideformaterte rapporter i Power BI-tjenesten, kan det hende at økten blir tidsavbrutt og brukeren får følgende varsel:

Varsel om utløpt økt for sideformaterte rapporter

Økten blir tidsavbrutt etter 60 minutter uten aktivitet eller tidligere når enheten er låst eller inaktiv, eller når rapporten ikke vises i den aktive fanen i nettleseren.

Jeg får en "feil under kommunikasjon med Analysis Services." Hvorfor?

paginerte-rapporter blir tidsavbrutt etter 600 sekunder ved bruk av Power BI DirectQuery-datasett som en kilde. Etter 600 sekunder får du denne feilen:

Det oppstod en feil under kommunikasjon med Analysis Services. Kontroller at data kilden er tilgjengelig, og at legitimasjonen er riktig. Tilkoblingen ble tidsavbrutt eller ble brutt.»

For paginerte-rapporter som kjører lengre enn 10 minutter, anbefaler vi at du bruker XMLA-endepunktet til å koble til data settet Power BI.