Datakilder for paginert rapport i rapportserver for Power BI

Paginerte rapporter for Reporting Services i rapportserver for Power BI støtter de samme datakildene som støttes i SQL Server Reporting Services. Se listen over Datakilder som støttes av Reporting Services.

Koble til Oracle-datakilder med UseInstalledUICulture

Rapportserver for Power BI bruker Oracle-dataleverandøren for .NET (ODP.NET), som er NLS-agnostisk, til å koble til Oracle-datakilder.

Som standard bruker rapportserveren den første klientens brukergrensesnittkultur til å laste inn ODP.NET. Som et resultat av dette vil alle etterfølgende tilkoblinger til Oracle fra rapportserveren være i den første brukergrensesnittkulturen til tjenesten startes på nytt. Denne fremgangsmåten kan forårsake problemer ved gjengiving av en rapport på grunn av manglende samsvar i formateringen for brukergrensesnittkultur.

For å tilby en bedre opplevelse i rapportserver for Power BI har vi innført en konfigurasjonsinnstilling kalt UseInstalledUICulture. Når UseInstalledUICulture er satt til sant, laster rapportserveren alltid inn ODP.NET i serverens brukergrensesnittkultur i stedet for den første klientens kultur. Denne innstillingen er tilgjengelig i rapportserver for Power BI fra og med serviceutgaven for mars 2020.

Hvis du vil aktivere funksjonen, endrer du rsreportserver.config-filen for ORACLE-utvidelsesposten som vist nedenfor.

<Extension Name="ORACLE" Type="Microsoft.ReportingServices.DataExtensions.OracleClientConnectionWrapper,Microsoft.ReportingServices.DataExtensions">
    <Configuration>
        <UseInstalledUICulture>true</UseInstalledUICulture>
    </Configuration>
</Extension>

Neste trinn

Nå som du har koblet til datakilden, kan du opprette en paginert rapport.

Har du flere spørsmål? Prøv å spørre Power BI-fellesskapet