Oversikt over utvikler-håndboken, Rapportserver for Power BI

Velkommen til utvikler-håndboken for Rapportserver for Power BI, en lokal plassering for lagring og administrasjon av Power BI, mobil og paginerte rapporter.

oversikt over rapportserver for Power BI.

Denne håndboken fremhever alternativer du som utvikler har til å arbeide med rapportserver for Power BI.

Innebygging

Du kan bygge inn i en iFrame ved å legge til spørrestrengparameteren ?rs:Embed=true til nettadressen for alle rapporter på Rapportserver for Power BI. Denne teknikken fungerer både med Power BI-rapporter og andre typer rapporter.

Rapportvisningskontroll

Du kan dra nytte av rapportvisningskontrollen for paginerte rapporter. Med dette kan du plassere kontrollen i et .NET-Windows- eller nettprogram. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Komme i gang med rapportvisningskontrollen.

API-er

Du har flere API-alternativer for å samhandle med Rapportserver for Power BI. Denne teknikken omfatter følgende.

Du kan også bruke PowerShell-verktøyet med åpen kilde til å administrere rapportserveren.

Obs!

PowerShell-verktøyene støttes Power BI Desktop-filer (.PBIX) via -RsRest*-kommandoene.

Kjør følgende kommando for å finne ut hvilke kommandoer i modulen ReportingServicesTools PowerShell som støtter Power BI Desktop-filer (.PBIX).

Get-Command -Module ReportingServicesTools -Noun RsRest*

Egendefinerte utvidelser

Utvidelsesbiblioteket er et sett med klasser, grensesnitt og verdityper som er inkludert i Rapportserver for Power BI. Dette biblioteket gir tilgang til systemfunksjonalitet og er utformet for å være grunnlaget der Microsoft.NET Framework-programmer kan brukes til å utvide komponentene for Rapportserver for Power BI.

Det finnes en rekke typer utvidelser du kan bygge.

  • Databehandlingstyper
  • Leveringstillegg
  • Gjengivelsesutvidelser for paginerte rapporter
  • Sikkerhetstyper

Hvis du vil vite mer, kan du se Utvidelsesbibliotek.

Neste trinn

Komme i gang med rapportvisningskontrollen
Bygging av programmer ved hjelp av den nettbaserte tjenesten og.NET Framework
Nettadressetilgang
Utvidelsesbibliotek
WMI-leverandør

Flere spørsmål? Prøv å spørre Power BI-fellesskapet