json_tuple generatorfunctie voor tabelwaarde

Retourneert meerdere JSON-objecten als tuple.

Syntaxis

json_tuple(jsonStr, path1 [, ...] )

Argumenten

  • jsonStr: Een STRING-expressie met goed gevormde JSON.
  • pathN: Een letterlijke TEKENREEKS met een JSON-pad.

Retouren

Een rij die bestaat uit de andere expressies in de selectielijst en de JSON-objecten.

Als er geen objecten kunnen worden gevonden, wordt NULL geretourneerd voor dat object. De kolomalias voor de geproduceerde kolommen heeft standaard de naam c1, c2 enzovoort, maar kan een alias krijgen met behulp van AS (myC1, myC2, …) .

json_tuple kan alleen worden geplaatst in de lijst selecteren of een LATERAL VIEW. Wanneer u de functie in de lijst selecteren plaatst, mag er geen andere generatorfunctie in dezelfde selectielijst staan.

Voorbeelden

> SELECT json_tuple('{"a":1, "b":2}', 'a', 'b'), 'Spark SQL';
 1  2  Spark SQL
> SELECT json_tuple('{"a":1, "b":2}', 'a', 'c'), 'Spark SQL';
 1  NULL  Spark SQL