Beheerhandleiding voor SQL Analytics

Belangrijk

Deze functie is beschikbaar als openbare preview. Neem contact op met uw accountmanager van Azure Databricks om toegang te vragen.

Deze handleiding bevat informatie voor beheerders die SQL Analytics willen configureren en beheren voor gebruikers. Sommige beheertaken worden uitgevoerd in SQL Analytics, terwijl andere worden uitgevoerd in Azure Databricks Workspace. Voor alle taken moet u een Azure Databricks-beheerder zijn.