|| Operator (pipe pipe-teken)

Retourneert de samenvoeging van expr1 en expr2 .

Syntaxis

expr1 || expr2

Argumenten

  • expr1: een TEKENREEKS, BINAIR of MATRIX van TEKENREEKS of BINAIRE expressie.
  • expr2: Een expressie met een type dat overeenkomt expr1 met .

Retouren

Het resultaattype komt overeen met de argumenttypen.

Deze operator is een synoniem voor de concat-functie

Voorbeelden

> SELECT 'Spark' || 'SQL';
 SparkSQL
> SELECT array(1, 2, 3) || array(4, 5) || array(6);
 [1,2,3,4,5,6]