Uw Windows-apparaat inschrijven bij IntuneEnroll your Windows device in Intune

Als uw bedrijf of school gebruikmaakt van Microsoft Intune, kunt u uw Windows-apparaat registreren voor toegang tot zakelijke e-mail, bestanden en andere bronnen.If your company or school uses Microsoft Intune, you can enroll your Windows device to get access to company email, files, and other resources. Door uw apparaten te registreren, kan uw organisatie bedrijfsgegevens veilig houden.When you enroll your devices, your organization can keep corporate data secure. Zie Wat gebeurt er als u de bedrijfsportal-app installeert en uw apparaat registreert bij Intune? en Wat het ondersteuningsteam van het bedrijf kan zien op het apparaat voor meer informatie over registratieTo learn more about enrollment, see What happens if you install the Company Portal app and enroll your device in Intune? and What your company support can and can't see on your device

Als u uw apparaat wilt registreren, volgt u de koppeling die overeenkomt met het apparaat dat u gebruikt:To enroll, use the link that corresponds to the device that you are using: