De functies Calendar en Clock in PowerAppsCalendar and Clock functions in PowerApps

Haalt informatie op over de kalender en klok voor de huidige landinstelling.Retrieves calendar and clock information about the current locale.

BeschrijvingDescription

De functies Calendar en Clock halen informatie op over de huidige landinstelling.The Calendar and Clock functions are a set of functions that retrieve information about the current locale.

U kunt deze functies gebruiken om datums en tijden weer te geven in de taal van de huidige gebruiker.You can use these functions to display dates and times in the language of the current user. De tabellen met één kolom die worden geretourneerd door de functies Calendar en Clock kunnen rechtstreeks worden gebruikt met de eigenschap Items van de besturingselementen voor vervolgkeuzelijst en lijstvak.The single-column tables returned by Calendar and Clock functions can be used directly with the Items property of Dropdown and Listbox controls.

FunctieFunction BeschrijvingDescription
Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong() Tabel met één kolom met de volledige naam van elke maand, beginnend met "Januari".Single-column table containing the full names of each month, starting with "January".
Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort() Tabel met één kolom met de afgekorte naam van elke maand, beginnend met "Jan" voor januari.Single-column table containing the abbreviated names of each month, starting with "Jan" for January.
Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong() Tabel met één kolom met de volledige naam van elke weekdag, beginnend met "Zondag".Single-column table containing the full names of each weekday, starting with "Sunday".
Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort() Tabel met één kolom met de volledige naam van elke weekdag, beginnend met "Zo" voor zondag.Single-column table containing the full names of each weekday, starting with "Sun" for Sunday.
Clock.AmPm()Clock.AmPm() Tabel met één kolom met de lange aanwijzingen met "AM" en "PM" in hoofdletters.Single-column table containing the long uppercase "AM" and "PM" designations. Als de taal gebruikmaakt van een 24-uurs klok, is de tabel leeg.If the language uses a 24-hour clock, the table will be empty.
Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort() Tabel met één kolom met de korte aanduidingen "A" en "P" in hoofdletters.Single-column table containing the short uppercase "A" and "P" designations. Als de taal gebruikmaakt van een 24-uurs klok, is de tabel leeg.If the language uses a 24-hour clock, the table will be empty.
Clock.IsClock24()Clock.IsClock24() Booleaanse waarde die aangeeft of een 24-uurs klok wordt gebruikt op deze locatie.Boolean indicating if a 24-hour clock is used in this locale.

Gebruik de functie Text om datum- en tijdwaarden in te delen met behulp van dezelfde informatie.Use the Text function to format date and time values using this same information. De functie Language retourneert de huidige taal- en regiocode.The Language function returns the current language and region code.

SyntaxisSyntax

Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong()

Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort()

Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong()

Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort()

Clock.AmPm()Clock.AmPm()

Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort()

Clock.IsClock24()Clock.IsClock24()

VoorbeeldenExamples

  1. Voeg een besturingselement voor de vervolgkeuzelijst in.Insert a Dropdown control.
  2. Stel de formule voor de eigenschap Items in op:Set the formula for the Items property to:

    • Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong()
  3. Gebruikers van uw app kunnen nu in hun eigen taal een maand selecteren.Users of your app can now select a month in their own language. MonthsLong kan worden vervangen door een van de tabellen met één kolom die worden geretourneerd door Calendar om kiezers voor weekdag en tijd te maken.MonthsLong can be replaced with any of the single-column tables that are returned by Calendar to create weekday and time selectors.

In de Verenigde Staten, waar Language "en-US" retourneert, wordt het volgende geretourneerd door de functie Calendar:In the United States, with Language returning "en-US", the following is returned by the Calendar functions:

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong() De geretourneerde waarde bevat de volledige naam van elke maand, beginnend met "Januari".The return value contains the full names of each month, starting with "January". [ "Januari","Februari", "Maart", "April", "Mei", "Juni", "Juli", "Augustus", "September", "Oktober", "November", "December" ][ "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" ]
Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort() De geretourneerde waarde bevat de afgekorte naam van elke maand, beginnend met januari.The return value contains the the abbreviated names of each month, starting with "January". [ "Jan", "Feb", "Mrt", "Apr", "Mei", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dec" ][ "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec" ]
Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong() De geretourneerde waarde bevat de volledige naam van elke weekdag, beginnend met "Zondag".The return value contains the the full names of each month, starting with "Sunday". [ "Zondag", "Maandag", "Dinsdag", "Woensdag", "Donderdag", "Vrijdag", "Zaterdag" ][ "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" ]
Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort() De geretourneerde waarde bevat de afgekorte naam van elke weekdag, beginnend met zondag.The return value contains the the abbreviated names of each month, starting with "Sunday". ["Zo", "Ma", "Di", "Wo", "Do", "Vrij", "Za"][ "Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat" ]
Clock.AmPm()Clock.AmPm() Deze taal gebruikt een 12-uurs klok.This language uses a 12-hour clock. De geretourneerde waarde bevat de volledige aanwijzingen met AM en PM in hoofdletters.The return value contains the uppercase versions of the full AM and PM designations. [ "AM", "PM" ][ "AM", "PM" ]
Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort() Deze taal gebruikt een 12-uurs klok.This language uses a 12-hour clock. De geretourneerde waarde bevat de afgekorte aanwijzingen met am en pm in kleine letters.The return value contains the uppercase versions of the short AM and PM designations. [ "A", "P" ][ "A", "P" ]
Clock.IsClock24()Clock.IsClock24() Deze taal gebruikt een 12-uurs klok.This language uses a 12-hour clock. falsefalse