Aangepaste connectors in PowerAppsCustom connectors in PowerApps

Zonder code te schrijven, kunt u werkstromen en apps maken met Azure Logic Apps, Microsoft Flow en PowerApps.Without writing any code, you can build workflows and apps with Azure Logic Apps, Microsoft Flow, and PowerApps. Deze services helpen u uw gegevens en bedrijfsprocessen te integreren met meer dan 180 connectors voor Microsoft-services en -producten, evenals andere services zoals GitHub, Salesforce en Twitter.To help you integrate your data and business processes, these services offer 180+ connectors - for Microsoft services and products, as well as other services, like GitHub, Salesforce, Twitter, and more.

U wilt echter soms API's, services en systemen aanroepen die niet beschikbaar zijn als vooraf gemaakte connectors.Sometimes though, you might want to call APIs, services, and systems that aren't available as prebuilt connectors. Ter ondersteuning van meer op maat gemaakte scenario's kunt u aangepaste connectors maken met hun eigen triggers en acties.To support more tailored scenarios, you can build custom connectors with their own triggers and actions. Er is een volledige reeks basale en geavanceerde zelfstudies voor aangepaste connectors beschikbaar op de site met documentatie over connectors.We have a complete set of basic and advanced tutorials for custom connectors on the Connectors documentation site. We raden u aan met het overzicht van aangepaste connectors te beginnen, maar u kunt ook meteen naar de volgende onderwerpen gaan voor informatie over specifieke gebieden:We recommend that you start with the custom connector overview, but you can also go straight to the following topics for details on a specific area: