Dokumentacja usługi Azure Active Directory

Azure Active Directory (Azure AD) to wielodostępna, oparta na chmurze usługa do zarządzania tożsamościami i dostępem.