Omówienie

Przewodnik współautora witryny docs.microsoft.com (Docs) — Zapraszamy!

Informacje o tym przewodniku

Znajdziesz tutaj wszystkie informacje potrzebne do współtworzenia artykułów w witrynie Docs przy użyciu platformy Open Publishing Services (OPS) firmy Microsoft oraz narzędzi i procesów pomocniczych.

Spis treści z lewej strony ma za zadanie ułatwienie rozpoczęcia pracy i umożliwienie wydajnego współtworzenia witryny Microsoft Docs. Artykuły wprowadzające zapewniają możliwość szybkiego rozpoczęcia zadań, które są wspólne dla wszystkich działań związanych ze współtworzeniem. Dalsze artykuły dotyczą konkretnych zadań. Należy skoncentrować się na sekcji, w której opisano działanie interesujące użytkownika. Wiele artykułów może również służyć jako zawartość pomocnicza, którą można zapisać jako element ulubiony lub zakładkę w przeglądarce. Udostępniamy również linki do innych witryn, które umożliwią Ci przejście do stron znajdujących się poza domeną docs.microsoft.com i poza zakresem tego przewodnika.

Zadania współtworzenia

Istnieje kilka sposobów współtworzenia dokumentów:

Wszystkie nasze repozytoria publiczne są obsługiwane w witrynie GitHub i zapisywane w języku znaczników Markdown. Aby współtworzyć:

  1. Utwórz konto usługi GitHub, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Artykuły w witrynie Docs są pisane w języku znaczników o nazwie Markdown. Musisz znać podstawy składni języka Markdown.

Proponowanie zmiany artykułu — szybki start

Jeśli chcesz jedynie szybko dokonać drobnych modyfikacji i nie masz czasu na zapoznanie się z całym przewodnikiem ani zainstalowanie narzędzi, skorzystaj z poniższych informacji podstawowych. Użyj przepływu pracy dla edytowania w sieci Web, aby przesłać swoją pracę za pośrednictwem żądania ściągnięcia w usłudze GitHub. Edycji zawartości oraz wysłania żądania ściągnięcia dokonasz w przeglądarce.

Dodatkowe sposoby współtworzenia zawartości witryny docs.microsoft.com

Więcej na temat różnych zadań można dowiedzieć się z naszego artykułu opisującego, jak zostać współautorem.

Opinie

Jeśli masz sugestie dotyczące współtworzenia lub pytania dotyczące tego przewodnika, użyj sekcji komentarzy Livefyre na tej stronie.