ILogger.BeginScope<TState>(TState) Metoda

Definicja

Rozpoczyna zakres operacji logicznych.

public:
generic <typename TState>
 IDisposable ^ BeginScope(TState state);
public IDisposable BeginScope<TState> (TState state);
public IDisposable? BeginScope<TState> (TState state);
abstract member BeginScope : 'State -> IDisposable
Public Function BeginScope(Of TState) (state As TState) As IDisposable

Parametry typu

TState

Typ stanu, dla który ma rozpocząć zakres.

Parametry

state
TState

Identyfikator zakresu.

Zwraca

IDisposable

Obiekt jednorazowy, który kończy zakres operacji logicznych po likwidowania.

Dotyczy