LoggingBuilderExtensions.ClearProviders(ILoggingBuilder) Metoda

Definicja

Usuwa wszystkich dostawców rejestratora z builderprogramu .

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::Extensions::Logging::ILoggingBuilder ^ ClearProviders(Microsoft::Extensions::Logging::ILoggingBuilder ^ builder);
public static Microsoft.Extensions.Logging.ILoggingBuilder ClearProviders (this Microsoft.Extensions.Logging.ILoggingBuilder builder);
static member ClearProviders : Microsoft.Extensions.Logging.ILoggingBuilder -> Microsoft.Extensions.Logging.ILoggingBuilder
<Extension()>
Public Function ClearProviders (builder As ILoggingBuilder) As ILoggingBuilder

Parametry

builder
ILoggingBuilder

Konstruktor rejestrowania w celu usunięcia dostawców rejestrowania.

Zwraca

ILoggingBuilder

Konstruktor rejestrowania z usuniętymi dostawcami rejestratora.

Dotyczy