Jak określić format wiadomości e-mail używany przez adresatów zewnętrznych w celu zapobiegania załącznikom Winmail.dat

Wprowadzenie

W tym artykule opisano sposób, w jaki administratorzy Microsoft Office 365 mogą zmienić format wiadomości, tak aby wiadomości wysyłane z Office 365 użytkowników do adresatów zewnętrznych nie zawierały załączników Winmail.dat.

Domyślnie wiadomości e-mail wysyłane z Exchange Online w Office 365 używają formatu TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format). Systemy obsługi komunikatów, które nie są oparte na Exchange firmy Microsoft, mogą nie być w stanie interpretować komunikatów korzystających z tego formatu tekstu sformatowego. Jeśli system obsługi wiadomości adresata nie może przetworzyć tego formatu, do wiadomości zostanie dodany załącznik pliku o nazwie Winmail.dat.

Office 365 administratorzy mogą używać Windows PowerShell, aby zmienić format wiadomości, aby zapobiec wysyłaniu załącznika Winmail.dat do adresatów zewnętrznych.

Procedura

Aby zmienić format wiadomości, aby zapobiec załącznikom Winmail.dat, użyj jednej z następujących metod.

Scenariusz 1. Zmienianie formatu komunikatu dla kontaktów zewnętrznych

Aby zmienić format wiadomości dla kontaktu zewnętrznego, który został dodany do Exchange Online, wykonaj następujące kroki:

 1. Połączenie do Exchange Online przy użyciu zdalnego programu PowerShell.

 2. Uruchom następujące polecenia Windows PowerShell, aby skonfigurować format wiadomości jako tylko tekst:

  Set-MailContact <ExternalEmailAddress or GUID> -UseMapiRichTextFormat Never
  
  Set-MailContact -Identity <ExternalEmailAddress or GUID> -UsePreferMessageFormat $True
  
 3. Uruchom następujące polecenie Windows PowerShell, aby potwierdzić, że został zastosowany format komunikatu:

  Get-MailContact | Select <ExternalEmailAddress or GUID> | Select UseMapiRichTextFormat
  

Scenariusz 2. Zmiana formatu komunikatu dla wszystkich komunikatów wysyłanych do określonej domeny

Ta metoda wymaga utworzenia obiektu domeny zdalnej w Exchange Online w celu kontrolowania sposobu wysyłania komunikatów do domen zewnętrznych. Ta metoda umożliwia również zmianę formatu komunikatów wysyłanych do domen współistnienia.

 1. Połączenie do Exchange Online przy użyciu zdalnego programu PowerShell.

 2. Uruchom następujące polecenie Windows PowerShell, aby utworzyć domenę zdalną dla domeny zewnętrznej:

  New-RemoteDomain -Name <Name of External Domain> -DomainName domain.com
  
  
 3. Uruchom następujące polecenie Windows PowerShell, aby uniemożliwić wysyłanie komunikatów w formacie sformatowany tekst:

  Set-RemoteDomain -Identity <Name of Domain> -TNEFEnabled $false
  
  
 4. Uruchom następujące polecenie programu WindowsPowerShell, aby sprawdzić, czy to ustawienie zostało zastosowane:

  Get-RemoteDomain -Identity <Name of Domain>| Select TNEFEnabled
  

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat określonych poleceń cmdlet Windows PowerShell, przejdź do następujących witryn internetowych firmy Microsoft:

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.