Dokumentacja usługi Desktop Analytics

Desktop Analytics to usługa w chmurze, która integruje się z programem Configuration Manager. Zapewnia ona analizy pomagające w aktualizowaniu klientów z systemem Windows.