Set Certificate Contacts

Operations

Set Certificate Contacts

Ustawia kontakty certyfikatów dla określonego magazynu kluczy.