wrap Key

Operations

wrap Key

Opakowuje klucz symetryczny przy użyciu określonego klucza.