Get Secret

Operations

Get Secret

Pobierz określony wpis tajny z danego magazynu kluczy.