Podczas importowania rozwiązania do usługi Microsoft Dynamics 365 występuje błąd "importowane" rozwiązanie importujące musi mieć wyższą wersję niż istniejące rozwiązanie, które uaktualnia.

Ten artykuł zawiera rozwiązanie problemu, który występuje podczas próby zaimportowania rozwiązania w uwitrynie Microsoft Dynamics 365.

Dotyczy:   Zaangażowanie klientów usługi Microsoft Dynamics 365 Online
Oryginalny numer KB:   4499878

Symptomy

Podczas próby zaimportowania rozwiązania w u usługi Dynamics 365 jest wyświetlany komunikat o błędzie z następującym komunikatem:

"Rozwiązanie importu musi mieć wyższą wersję niż istniejące rozwiązanie, które uaktualnia"

Możesz również zobaczyć odwołanie do kodu błędu 80048541.

Przyczyna

Ten błąd może wystąpić, jeśli próbujesz zaimportować uaktualnienie rozwiązania, ale wersja rozwiązania nie jest wyższa niż obecnie zainstalowane rozwiązanie.

Rozwiązanie

Podczas uaktualniania rozwiązania upewnij się, że importowa wersja importowanego rozwiązania jest wyższa niż wersja, która jest już zainstalowana.