(Nieprawidłowy szablon formularza) komunikat o błędzie podczas uruchamiania modułu sprawdzania projektu w programie InfoPath Designer 2010 w formularzu

Oryginalny numer artykułu KB:   982250

Symptomy

Uwzględnij następujący scenariusz w programie Microsoft InfoPath Designer 2010:

  • Tworzysz nowy formularz.
  • Dodano połączenie danych ze źródłem danych.
  • Dodaj kontrolkę pola kombi lub kontrolkę pola listy rozwijanej.
  • Kontrolka jest powiązana z połączeniem danych.
  • Do formularza dodano nowy widok.
  • Usuniesz połączenie danych.
  • Formularz można uruchomić za pośrednictwem modułu sprawdzania projektu w programie InfoPath Designer 2010 z programem Microsoft SharePoint Server 2010 lub witryną programu Microsoft SharePoint Foundation 2010.

W tym scenariuszu jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Nieprawidłowy szablon formularza.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • W formancie pola kombi lub w polu listy rozwijanej Usuń powiązanie z połączeniem danych.
  • Usuń kontrolkę pola kombi lub kontrolkę pola listy rozwijanej z formularza.