Wprowadzenie sygnalizującego

Co to jest sygnał, platformy, na których działa i jak zacząć pracę.