ComboBox

W tym samouczku pokazano, jak używać kontrolki ComboBox, która łączy elastyczność pola tekstowego z listą opcji, spośród których użytkownicy mogą wybierać.