DropShadow

W tym samouczku pokazano, jak używać formantu DropShadow, który rysuje cień za panelem.