NoBot

W tym samouczku pokazano, jak używać formantu NoBot, który zapewnia zautomatyzowany sposób zapobiegania ogłaszaniu botów w witrynie.