Suwak

W tym samouczku pokazano, jak za pomocą kontrolki suwak wyświetlić graficzny suwak, który użytkownicy mogą kontrolować za pomocą myszy.