Edytowanie, wstawianie i usuwanie danych

W tych samouczkach przedstawiono sposób mapowania metod formantu ObjectDataSource na metody LOGIKI biznesowej oraz sposób konfigurowania formantów GridView, DetailsView i FormView, aby umożliwić użytkownikom modyfikowanie danych.