ASP.NET 3.5 — strony wzorcowe wzorca Web Forms

Sposób tworzenia i używania stron wzorcowych ASP.NET i stron zawartości do tworzenia spójnego układu w aplikacjach formularzy sieci Web.