ASP.NET 3.5 — role

Ta seria samouczków zawiera opis sposobu tworzenia i usuwania ról, sposobu przypisywania użytkowników do ról oraz sposobu autoryzacji przez rolę.