[Jak:] Użyć kontrolki karta ASP.NET AJAX?

Jan Stagner

W tym filmie wideo przedstawiono podstawowe informacje o formancie kart z zestawu narzędzi ASP.NET AJAX Control Toolkit, za pomocą którego można utworzyć zestaw kart do organizowania zawartości na stronie sieci Web. Wybrana karta jest utrzymywana na wyjściu z powrotem, dzięki czemu kontrolki kart idealnie sprawdzają się w przypadku stron administracyjnych opartych na formularzach.

▶Obejrzyj wideo (8 minut)