[Jak:] Dodać funkcje ASP.NET AJAX do istniejącej aplikacji sieci Web?

Jan Stagner

Dowiedz się, jak łatwo dodać funkcję Microsoft ASP.NET AJAX do istniejącej aplikacji ASP.NET. To wideo pokazuje, że nie ma potrzeby zmiany formantów serwera ani kodu dostępu do danych — wystarczy dodać i skonfigurować kilka kontrolek AJAX ASP.NET. Ułatwia!

▶Obejrzyj wideo (7 minut)