Wideo ASP.NET vNext: powiązanie modelu część 3 — Aktualizowanie

Autor Damian Edwards

W tym filmie wideo Damian Edwards kończy przegląd powiązań modelu przez demonstrowanie sposobu, w jaki dane są aktualizowane.

▶Obejrzyj wideo (1 min)