Warstwy dostępu do danych w aplikacjach ASP.NET

Jan Stagner

W tym filmie wideo część 1 z 3, Jan Stagner tworzy warstwę dostępu do danych przy użyciu określonego zestawu danych dla prostej aplikacji ASP.NET. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tego wideo, przeczytaj samouczek dotyczący tworzenia dostępu do danych warstwy dostępu do danych .

▶Obejrzyj wideo (11 minut)