ASP.NET 4 "szybkie trafienia" — przewidywalne identyfikatory klientów

Jan Stagner

W tym filmie wideo znajdziesz informacje na temat właściwości ClientIDMode, która pozwala określić dokładniejszy sposób generowania identyfikatora klienta dla kontrolek.

▶Obejrzyj wideo (10 minut)