ASP.NET 4 "szybkie trafienie" — kontrolki z szablonami bez spisu

Jan Stagner

W tym filmie wideo znajdziesz informacje o właściwości RenderOuterTable dla kontrolek z szablonem, co umożliwia kontrolowanie, czy zewnętrzna tabela jest renderowana na stronie.

▶Obejrzyj wideo (5 minut)