Jak: użyć właściwości ViewStatemode do zarządzania stanem wyświetlania?

Krzysztof pikseli

W tym filmie wideo Krzysztof pikseli pokazuje, jak używać właściwości ViewStateMode podczas projektowania stanu wyświetlania witryny sieci web w ASP.NET. Najpierw omówiono funkcje zarządzania stanem wyświetlania w programie ASP.NET przed ASP.NET 4. Następnie właściwość ViewStatemode dodana w ASP.NET 4 jest prezentowana zarówno na poziomie strony, jak i na przykładowej stronie z zagnieżdżonymi kontrolkami podrzędnymi. Omówiono znaczenie hierarchicznego dziedziczenia właściwości ViewStatemode. Na koniec przedstawiono przykładowy scenariusz minimalizujący stan wyświetlania na stronach ASP.NET.

▶Obejrzyj wideo (16 minut)