[Jak:] Test obciążenia aplikacji sieci Web?

Krzysztof Menegay

Ten film wideo przeprowadzi Cię przez proces rejestrowania testu sieci Web, a następnie odtwarzania go jako testu obciążenia, który symuluje wielu użytkowników. Dowiesz się, jak program Visual Studio Team System umożliwia ustawianie progów ostrzegawczych i krytycznych wykorzystania zasobów serwera, które określają, czy aplikacja sieci Web kończy się powodzeniem, czy nie, test obciążenia.

▶Obejrzyj wideo (8 minut)