Dokumentacja usługi Azure Stack

Azure Stack jest rodziną produktów i rozwiązań, które poszerzają platformę Azure do centrum danych lub do krawędzi. Obejmuje centrum Azure Stack, Azure Stack HCL i Azure Stack Edge.