Get-AksHciKubernetesVersion

Streszczenie

Wyświetl listę dostępnych wersji na potrzeby tworzenia zarządzanego klastra Kubernetes.

Składnia

Get-AksHciKubernetesVersion

Opis

Wyświetl listę dostępnych wersji na potrzeby tworzenia zarządzanego klastra Kubernetes.

Przykłady

Przykład

PS C:\> Get-AksHciKubernetesVersion
Linux {v1.16.10, v1.16.15, v1.17.11, v1.17.13...}
Windows {v1.18.8, v1.18.10}