Initialize-AksHciNode

Streszczenie

Uruchom testy na każdym węźle fizycznym, aby sprawdzić, czy wszystkie wymagania zostały spełnione, aby zainstalować usługę Azure Kubernetes na Azure Stack HCL.

Składnia

Initialize-AksHciNode

Opis

Uruchom testy na każdym węźle fizycznym, aby sprawdzić, czy wszystkie wymagania zostały spełnione, aby zainstalować usługę Azure Kubernetes na Azure Stack HCL.

Przykłady

Przykład

PS C:\> Initialize-AksHciNode