Restart-AksHci

Streszczenie

Uruchom Azure Kubernetes Service on Azure Stack HCI i usuń wszystkie wdrożone klastry Kubernetes.

Składnia

Ponowne uruchamianie usługi AKS-HCI

Restart-AksHci

Opis

Ponowne Azure Kubernetes Service on Azure Stack HCI spowoduje usunięcie wszystkich klastrów Kubernetes (jeśli są) oraz Azure Kubernetes Service hosta. Spowoduje to również odinstalowanie Azure Kubernetes Service on Azure Stack HCI i usług z węzłów. Następnie wróci on do pierwotnych kroków procesu instalacji do momentu ponownego odtworzenia hosta. Konfiguracja Azure Kubernetes Service on Azure Stack HCI skonfigurowana za pośrednictwem usługi Set-AksHciConfig i pobrane obrazy VHDX są zachowywane.

Przykłady

Przykład

PS C:\> Restart-AksHci

Następne kroki

AksHci PowerShell Reference