Aktualizowanie poświadczeń dla zintegrowanego kontrolera dostępu zdalnego firmy Dell — Modular Data Center (MDC)

W tej sekcji opisano sposób zmiany poświadczeń integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC).

Wymagania wstępne

Przed uruchomieniem procedury:

  • Użyj Pulpit zdalny, aby nawiązać połączenie z maszyną wirtualną MGMT.
  • Upewnij się, że masz nowe poświadczenia dla konta lub kont.

Aktualizowanie poświadczeń iDRAC

Aby zaktualizować poświadczenia iDRAC dla wszystkich serwerów PowerEdge (hlh i węzłów jednostki skalowania) w środowisku:

  1. W przeglądarce internetowej zaloguj się, aby https:// < iDRAC_IP > .

  2. Przejdź do aplikacji iDRAC UstawieniaUsers.

  3. Wybierz użytkownika, którego chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  4. W oknie Edytowanie użytkownika wprowadź nowe hasło w oknach Hasło i Potwierdźhasło, jak pokazano na poniższej ilustracji:

    Zrzut ekranu przedstawiający informacje o użytkowniku

  5. Kliknij przycisk Zapisz,a następnie kliknij przycisk OK.

Następne kroki

Rotacja wpisów tajnych w usłudze Azure Stack Hub