Get-AzSLegalNotice

Streszczenie

Pobiera podpis i tekst informacji prawnych.

Składnia

Get-AzSLegalNotice

Opis

Pobiera podpis i tekst informacji prawnych, jeśli został on wcześniej ustawiony przez polecenie cmdlet Set-AzSLegalNotice.

Przykłady

Przykład 1

Get-AzSLegalNotice 

Parametry

Następne kroki

Aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do uprzywilejowanego punktu końcowego i korzystania z niego, zobacz Używanie uprzywilejowanego punktukońcowego w Azure Stack Hub .